Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Dodatkowa weryfikacja rezydencji podatkowej klientów – zmiany w raportowaniu CRS

Do 31 marca 2020 r. instytucje finansowe, w tym banki i firmy ubezpieczeniowe, mają czas na przygotowanie raportów, zawierających wyniki dodatkowej weryfikacji rezydencji podatkowej klientów. Nowe raporty CRS powinny zostać przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązek wynika z „Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw”.

Dodatkowe raportowanie dotyczy klientów z okresu przejściowego czyli tych, którzy otworzyli swoje rachunki w dniach od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Instytucje finansowe zmuszone były do podjęcia działań w celu pozyskania oświadczeń, dotyczących rezydencji podatkowej klientów na dzień otwarcia rachunku.

Niestety w wielu przypadkach uzyskanie odpowiedzi od klientów nie powiodło się. Zgodnie z wytycznymi rachunki klientów, którzy nie określili swojej rezydencji podatkowej, podlegają raportowaniu z określeniem typu rachunku jako przejściowy bez oświadczenia.

Termin kolejnego raportowanie upływa 30 czerwca br. Wówczas raportująca instytucja finansowa powinna przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych za rok 2019.
Wsparcie, w realizacji wymagań legislacyjnych, dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi krajami, może stanowić system Asseco ITR.

Rozwiązanie umożliwia sprawną identyfikację, gromadzenie oraz analizę danych o wszystkich rachunkach, które są objęte ustawami Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz Common Reporting Standard (CRS). Na podstawie zgromadzonych informacji narzędzie generuje raport niezbędny dla celów podatkowych.

Dowiedz się więcej o Asseco ITR

Autor: Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy w Pionie Business Intelligence, Asseco Poland

 

Zobacz także