Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Cyfrowa rewolucja w obszarze e-Zdrowia

Jak wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia? Jakie są wyzwania związane z wprowadzeniem e-Usług. W jaki sposób placówki medyczne mogą sprostać oczekiwaniom pacjentów? To tylko wybrane zagadnienia poruszane przez ekspertów Asseco w trakcie Forum e-Zdrowia, które odbyło się w dniach 18-19 września br. w Sopocie.

W panelu „Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia” dyskutowano m.in. na temat krajowych i regionalnych działań podejmowanych w obszarze e-Zdrowia, a także o roli dostawców rozwiązań informatycznych, którzy w projektowaniu systemów IT powinni uwzględniać zarówno oczekiwania pacjentów, jak i personelu medycznego oraz lekarzy.

Mamy przed sobą wiele do zrobienia. W maju tego roku udało się wystawić pierwszą e-Receptę. Za miesiąc pojawi się pierwsze e-Skierowanie, a w przyszłym roku czeka nas wymiana pierwszej elektronicznej dokumentacji medycznej – powiedział Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia. Budujemy fundament, na którym będziemy mogli oprzeć kolejne usługi dla pacjentów, narzędzia dla lekarzy, algorytmy dla analityków – dodał.

 

Przedstawiciele biorący udział w tegorocznym Forum obsługują 99,9% rynku IT w polskiej opiece zdrowotnej, tj. 800 szpitali, 25 tys. podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej rozliczających się z NFZ, kilkanaście tysięcy aptek. To pokazuje, że jest to jedyna dziedzina przemysłu, która nie została zdominowana przez zagraniczne rozwiązania i że polskie firmy IT były i są bliskim partnerem oferującym skuteczne, tańsze rozwiązania krajowe – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

W debacie wzięli udział także m.in. Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia; Adam Niedzielski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia; Bartłomiej Wnuk, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Łukasz Jankowski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

W programie konferencji dużo uwagi poświęcono również realizacji strategii e-Zdrowia w kontekście zmian odczuwalnych bezpośrednio przez pacjentów, na przykład na etapie pierwszego kontaktu z placówką medyczną, jak i szybkiego dostępu do dokumentacji medycznej, czy realizacji elektronicznych recept. W sesji „Cyfrowe zdrowie – pacjent w centrum uwagi” dyskutowano m.in. na temat tego, jak aktywizować pacjentów, żeby korzystali z proponowanych rozwiązań. Dyskusja toczyła się także wokół bezpieczeństwa przetwarzanych danych medycznych oraz wprowadzenia e-Usług. Wziął w niej udział Krzysztof Groyecki oraz m.in. Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia; Sascha Marschang, Acting Director at European Public Health Alliance; Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Anna Janowicz, Prezes Fundacji Hospicyjnej.

W trakcie drugiego dnia konferencji odbyła się sesja „Nowe technologie e-Zdrowia” w trakcie, której rozmawiano o tym, jak ułatwić dostęp do usług pacjentom, a także podnieść jakość ich obsługi przez jednostki służby zdrowia. Dużo uwagi poświęcono również propozycjom rozwiązań technologicznych, mających zastosowanie w obszarze zdrowia. W dyskusji na ten temat wzięli udział m.in. Szymon Chamuczyński, Dyrektor Departamentu Produktów Masowych w Pionie Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland; Michał Gawryś, Manager, IBM Polska; Jarosław Boryń, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu oraz Robert Zimmer, Globalny Kierownik Kategorii Digital Marketing, Novartis.

Obecnie jednym z największych wyzwań w obszarze e-Zdrowia jest spełnienie oczekiwań pacjentów, którzy tak, jak w życiu codziennym chcieliby większość spraw obsłużyć za pośrednictwem swojego telefonu. Widzimy coraz więcej takich propozycji w prywatnej opiece medycznej, ale większa część rynku, czyli ta związana z publiczną opieką zdrowotną, wciąż czeka na tego typu rozwiązania. Z drugiej strony personel medyczny coraz bardziej zwraca uwagę na to czy narzędzia, które wykorzystuje wystarczająco usprawniają codzienną pracę i poprawiają kontakt z pacjentem. W Asseco doskonale widzimy ten trend, ponieważ rozwiązania dla służby zdrowia dostarczamy już od lat. Nasze zespoły codziennie współpracują z setkami usługodawców medycznych i na bieżąco analizują ich potrzeby. Mogą one wynikać bezpośrednio z nowych regulacji, jak np. wdrożone ostatnio narzędzia do obsługi e-Recepty, ale także mogą być wypadkową oczekiwań rozwojowych, czego przykładem jest finiszujący obecnie projekt udostępniania pacjentom dokumentacji medycznej poprzez aplikację mobilną – powiedział Szymon Chamuczyński.

Forum e-Zdrowia to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń, na którym poruszane są ważne tematy związane z cyfrową transformacją sektora zdrowia. Wśród jej uczestników są przedstawiciele rządu i samorządów, liderzy e-Zdrowia, dostawcy rozwiązań dla rynku zdrowia oraz reprezentanci pacjentów. Organizatorem konferencji był Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

Zobacz również:

Video wypowiedź Krzysztofa Groyeckiego, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland podczas Forum e-zdrowia

Relacja z wydarzenia: www.medexpress.pl

Strony produktowe:
Asseco Medical Management Solutions

Apteczka Domowa

Zobacz także