Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Chmura dla każdego

Z pojęciem chmury spotkał się niemal każdy przedsiębiorca. Czy jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich organizacji? Czy administracja publiczna też może czerpać z niego korzyści? Jakie usługi towarzyszące są istotne w przypadku transformacji chmurowej? Odpowiedzi, m.in. na te pytania w rozmowie z Asseconews.pl udzielił Marcin Lebiecki, Dyrektor Zarządzający Departamentem Cloud & Data Centre w Asseco Data Systems.

Dlaczego firmy decydują się na korzystanie z rozwiązań chmurowych?

M.L.: Ponieważ szukają oszczędności, jednocześnie stawiając na rozwój i innowacyjność. Potrzeby ich klientów dynamicznie się zmieniają, rośnie liczba danych, z których przedsiębiorcy korzystają. To oznacza, że potrzebują dodatkowych zasobów. I tu właśnie rozwiązaniem są usługi chmurowe. Firmy chcą skupiać się na swojej działalności biznesowej, a nie kwestiach technologicznych, które ją wspierają. Stąd tak duża popularność chmury publicznej, która nie wymaga posiadania zaplecza technicznego i umożliwia uruchomienie danego projektu w krótkim czasie. Ponad połowa użytkowników w Polsce ceni ją właśnie za możliwość szybkiego udostępniania nowych zasobów oraz ich nieograniczoną elastyczność i skalowalność.* Oczywiście chmura publiczna to tylko jedna z opcji. W zależności od swoich oczekiwań oraz posiadanej infrastruktury i kompetencji firmy mogą skorzystać z innych modeli tego rozwiązania, np. chmury hybrydowej, prywatnej czy PaaS.

Do tego dochodzi jeszcze coraz popularniejszy multicloud często mylony z chmurą hybrydową.

M.L.: Zdarza się, że te pojęcia są uznawane za tożsame. Chmura hybrdowa to połączenie chmury prywatnej i publicznej z własną, lokalną infrastrukturą klienta. Multicloud to tylko chmura publiczna, ale od różnych dostawców. Dzięki temu firma nie uzależnia się od jednego partnera technologicznego i może świadomie zarządzać ciągłością działania swoich systemów.

Firma dostrzega korzyści, o których wspomniał Pan na początku rozmowy i chce skorzystać z chmury. Jakie działania powinna podjąć?

M.L.: Migracja do chmury powinna przede wszystkim przynieść organizacji określone korzyści, dlatego warto przed podjęciem takiego kroku wykonać analizę zarówno środowiska IT, jak i swoich potrzeb i dobrze zdefiniować cele oraz kryteria sukcesu. Jest to wbrew pozorom spore wyzwanie nawet dla dojrzałych organizacji, dlatego warto już na tym etapie zaangażować w proces partnera, który dzięki swojemu doświadczeniu zapewni, że zostanie on dobrze zaplanowany i zrealizowany. Według ostatnich badań Gartnera w przypadku chmury publicznej prawie 20 proc. wydatków stanowią usługi towarzyszące, takie jak doradztwo, wdrażanie, migracja i zarządzanie, a analitycy firmy spodziewają się, że wskaźnik ten wzrośnie do blisko 30 proc. do 2022 r.* W Asseco kładziemy bardzo duży nacisk na te aspekty współpracy, w efekcie czego prawie 80 proc. naszych klientów wysoko ocenia nas za możliwość prowadzenia dialogu zarówno w warstwie technicznej, jak i biznesowej.   

Czy chmura jest dla „każdego”?

M.L.: W większości przypadków – tak. Zdarza mi się spotkać z przekonaniem, że rozwiązania chmurowe są dedykowane tylko dla dużych firm. To mit. Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorców dostrzega korzyści tego rozwiązania i jego przewagi nad modelami on-premise, które są droższe i dłużej się je wdraża. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno dojrzałe organizacje z całym bagażem wyzwań i ograniczeń technologicznych, jak i start-upy, które mogą już od początku swojej działalności w sposób natywny wykorzystywać możliwości chmury. Poza tym mamy jeszcze segment administracji publicznej, gdzie chmura ma również szerokie zastosowanie. Według badań Deloitte ponad 90 proc. organizacji stosuje już rozwiązania chmurowe lub ma taki zamiar. W tej grupie są również te z sektora publicznego. Co więcej zgodnie z szacunkami inwestycje w te usługi mają się w najbliższych latach podwoić.* Wynika to przede wszystkim z coraz większej ilości danych i potrzeb związanych z ich przetwarzaniem i analizą tzw. Big Data. Możliwe do uzyskania efekty i ich bezpośredni wpływ na biznes sprawiają, że trend związany z rozwojem tych usług z pewnością zostanie utrzymany.

Dziękuję za rozmowę!

M.L.: Dziękuję.

Źródło: Raport: „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2019 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”, PMR

Zobacz także