Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Bardzo dobry kwartał Grupy Asseco – wzrost przychodów i zysków w najważniejszych obszarach biznesowych

Grupa Asseco w I kwartale 2018 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2,1 mld zł i były o 4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 167 mln zł i był wyższy o 1,3%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po wzroście o 13% osiągnął poziom 69 mln zł. Zyski oczyszczone z negatywnego efektu dodatkowej amortyzacji związanej z odzyskaniem kontroli nad Formula Systems wzrosły w tempie dwucyfrowym.

Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią dane skorygowane o koszt dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych (PPA i SBP) rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Grupą Formula Systems. Po wyłączeniu tego negatywnego efektu, mającego charakter księgowy, zyski Grupy wzrosły w tempie dwucyfrowym: zysk operacyjny non-IFRS* był wyższy o 19% i osiągnął poziom 235 mln zł, natomiast zysk netto non-IFRS* po wzroście o 21% wyniósł 81 mln zł.

W pierwszym kwartale zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki – sprzedaż Grupy Asseco była wyższa we wszystkich segmentach biznesowych, a zyski oczyszczone z negatywnego efektu dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Formula Systems były o 20% wyższe. Motorem wzrostów są dla nas m.in. sektor bankowy i nowe zamówienia związane ze wsparciem w dostosowaniu do ważnych zmian w prawie polskim i unijnym, czy coraz większa liczba wdrożeń międzynarodowych realizowanych przez spółki z Grupy. Nasze rezultaty są odzwierciedleniem sukcesów w poszczególnych segmentach. Widoczne wzrosty odnotowano w Grupie Formula Systems, chociaż zniwelowane one zostały m.in. przez negatywny wpływ zmian kursów walut. Asseco International osiągnęło dwucyfrową dynamikę sprzedaży. Świetnie rozwija się nasze centrum kompetencji związane z segmentem płatności – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Obecnie Grupa Asseco prezentuje swoje wyniki w trzech kluczowych segmentach geograficznych: rynek polski, rynek izraelski czyli Grupa Formula Systems oraz rynki międzynarodowe, którymi zarządza holding Asseco International.

Dominujący wpływ na wyniki Grupy miały rynki zagraniczne. Dobry kwartał mają za sobą spółki izraelskie. Przychody utrzymane zostały na stabilnym poziomie i wyniosły 1,3 mld zł. Spadek na poziomie zysku operacyjnego o 22% do 57 mln zł spowodowany był w największym stopniu wpływem dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Grupą Formula Systems. Dodatkowo negatywny wpływ na poziom zysku operacyjnego miały różnice kursowe. Przy założeniu utrzymania kursów walut na poziomie z zeszłego roku, zarówno przychody jak i zysk operacyjny byłyby o 14% wyższe.

Asseco International, które odpowiada za pozostałe rynki międzynarodowe zwiększyło swoje przychody o 14% do poziomu 574 mln zł. Wzrost organiczny wsparty został przeprowadzonymi w zeszłym roku akwizycjami: słowackiego CEIT i polskiej spółki Macrologic. Asseco na rynkach międzynarodowych korzysta ze zwiększonego popytu na rozwiązania klasy ERP, rozszerza swoją ofertę zaawansowanych produktów dla sektora przemysłowego oraz bankowości i finansów. Istotna poprawa nastąpiła w obszarze płatności, szczególnie w obszarze usług związanych z utrzymaniem bankomatów.

Na rynku polskim przychody wzrosły do poziomu 316 mln zł a zysk operacyjny był wyższy o 41% i wyniósł 56 mln zł. Największy wpływ na poprawę miało Asseco Poland, gdzie szczególnie dobrze spółka radziła sobie w sektorze bankowym. Poprawę zanotowano również w sektorze publicznym.

Zobacz także