Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Bank przyszłości – cyfrowa transformacja

Pandemia przyśpieszyła trendy widoczne już od dłuższego czasu w bankowości. Od lat coraz rzadziej odwiedzaliśmy placówki, teraz część z nich została zamknięta. Od dłuższego czasu następowała popularyzacja zdalnych kanałów dostępu i płatności bezgotówkowych, teraz korzystamy z nich jeszcze bardziej intensywnie. Nad konsekwencjami tych zjawisk zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Jednym z uczestników spotkania był Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Zamknięcie oddziałów stacjonarnych wpłynęło na zachowania klientów banków, którzy w dużo większym zakresie zaczęli korzystać z cyfrowych kanałów komunikacji z instytucjami. Czy będzie to trwała zmiana? Ciekawym przykładem może być sektor banków spółdzielczych.

W bankach spółdzielczych, które jeśli chodzi o cyfrowy dostęp klientów do obsługi rachunków, mają wskaźniki niższe niż średnia w sektorze komercyjnym, zaobserwowaliśmy takie zjawisko, że liczba logowań do systemów bankowości internetowej bardzo wzrosła w marcu-kwietniu. Ale w lecie spadło to do wcześniejszych poziomów i we wrześniu wróciło do poziomu z marca. Wygląda to tak, jakby klienci wracali do oddziałów, jeśli mogą to zrobić. Jest tendencja do powrotu do starych przyzwyczajeń. Zapewne więc poziom wykorzystania kanałów zdalnych wzrośnie w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Ale nie będzie tak wysoki, jak jest obecnie – powiedział Zbigniew Pomianek.

Rozwój usług cyfrowych będzie wymagał od instytucji finansowych wdrażania nowych rozwiązań, co może być jednak utrudnione ze względu na spadające dochody i zyski banków, które będą ostrożniejsze w wydawaniu środków. Jednocześnie taka sytuacja może je motywować do szukania oszczędności kosztowych, co kolei wiąże się z inwestycjami, np. służącymi ograniczeniu kosztów back-office’u.

Na dziś widać pewne zawahanie po stronie banków w ruszaniu z nowymi tematami. Za wyjątkiem tych związanych bezpośrednio z pandemią, jak np. procesowanie wniosków pomocowych czy umożliwienie automatycznej zdalnej obsługi pewnych procesów, które dotąd były realizowane w oddziałach. Z oceną trzeba trochę zaczekać. Sytuacja jest nowa, więc rozumiem, że banki muszą się rozejrzeć i zastanowić, w co nadal warto inwestować – podsumował ekspert Asseco.

Wdrażanie nowych rozwiązań cyfrowych, to jednak wyzwanie pod kątem bezpieczeństwa procesów. Dostęp do nowych kanałów komunikacji uzyskuje bowiem duża grupa ludzi, z których część może być podatna na cyberzagrożenia. Jak w tej sytuacji powinny zareagować banki?

To zagadnienie staje się coraz ważniejsze, ale i coraz trudniejsze. Rozwiązania technologiczne wykorzystywane przez banki to jedno. Dzisiaj kluczowa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest kwestia tego, co mamy po stronie użytkownika, odbiorcy. O bezpieczeństwie banku może decydować np. jakość usług operatora telekomunikacyjnego. Jeżeli można łatwo przejąć kartę SIM, to automatycznie uzyskuje się narzędzie do autoryzacji SMS-owej, która w bankach ciągle jest popularna. Jest cała masa ataków psychologicznych, socjotechnicznych – np. ktoś podszywając się pod pracownika banku dzwoni do klienta i mówi, że jego rachunek jest atakowany, a w rzeczywistości chodzi o wydobycie danych do logowania – wyjaśnił Wiceprezes Asseco, który dodatkowo zwrócił uwagę, na problem braku wyraźnych reguł obowiązujących w sieci Internet, jako przykład podając przepisy dotyczące ciasteczek. Ich wprowadzenie miało bowiem słuszne założenia, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa w pewnym stopniu zaszkodziły, ponieważ osłabiły czujność użytkowników, wytwarzając u nich odruch klikania przycisku „zgoda” na wszelkie pojawiąjące się komunikaty. Powinny więc pojawić się reguły, które będą skuteczne i pozwolą na jednoznaczną identyfikację zagrożenia.

Uczestnicy debaty omówili też kluczowy dla banków aspekt funkcji, jaką mają pełnić, gdyż coraz częściej wychodzi ona poza obszar usług finansowych. Temat ten został poruszony już dwa lata temu podczas konferencji Asseco Banking Forum. Zbigniew Pomianek, przypomniał jedno z pytań, które wówczas padło i obrazowało to zagadnienie: „Czy bank  powinien sprzedawać pizzę?” Według eksperta Asseco w kontekście marketplace kluczowa jest wiarygodność partnerów, która wpływa na poziom zaufania do banku. Instytucje finansowe będą ewoluować i technologicznie się zmieniać, trzymając się jednak zakresu usług związanych z obrotem pieniądza.

Zachęcamy do obejrzenia debaty „Bank przyszłości – cyfrowa transformacja”.

Zobacz także