Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco zacieśnia współpracę z sektorem bankowości spółdzielczej

Asseco podpisało kolejny list intencyjny z Bankami Zrzeszającymi Banki Spółdzielcze – Bankiem BPS oraz SGB-Bankiem, jak również z innymi firmami informatycznymi i izbami gospodarczymi. Dokument dotyczy zacieśnienia współpracy pomiędzy tymi podmiotami i jest efektem, m.in. dobrej oceny dotychczasowych działań związanych z projektem BS API.

Sektor spółdzielczy stoi przed licznymi wyzwaniami technologicznymi w obszarze zdalnej bankowości i obsługi klientów korzystających z kanałów mobilnych, jak również w kwestii wymagań regulacyjnych oraz obowiązków sprawozdawczych. Podpisanie listu ma na celu kontynuowanie współpracy nad dalszym rozwijaniem i dopracowywaniem rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze.

Pozytywnie postrzegamy inicjatywy zmierzające do podniesienia konkurencyjności sektora spółdzielczego. Chcielibyśmy, aby pozwalały one na wykorzystanie potencjału technologicznego i organizacyjnego, którym dysponują banki spółdzielcze, zrzeszenia oraz poszczególni dostawcy IT. Aby jednak mówić o wymiernych efektach, strony listu powinny podjąć rozmowy i wspólnie wypracować koncepcje, jak również szczegóły rozwiązań, które mają być realizowane w ramach obecnie planowanych działań – powiedział Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Asseco Poland, który był jednym z sygnatariuszy listu.

Zobacz także