Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wspiera rozwój polskich uczelni

Asseco Data Systems było technologicznym partnerem konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się w dniach 3-4.12.2018 w Warszawie. Prezes ADS Andrzej Dopierała i Wiceprezes Daniel Lala promowali na niej rozwiązania, które przygotowało Asseco z myślą o rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności polskich uczelni.

Konferencję po raz trzeci zorganizowała Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Udział w wydarzeniu wzięli twórcy czołowych międzynarodowych rankingów uczelni, a także wybitni przedstawiciele polskiego świata akademickiego oraz firm i instytucji wspierających szkolnictwo wyższe.

Wiodącymi tematami były analiza rankingów światowych, międzynarodowe doświadczenia w tworzeniu uczelni badawczych oraz efektywne zarządzanie badaniami naukowymi z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów informatycznych. Prezes ADS Andrzej Dopierała podkreślił, że rozwiązania przygotowane przez Asseco Data Systems powstały we ścisłej współpracy z przedstawicielami uczelni i środowisk naukowych:

Nasze rozwiązania konsultowaliśmy szeroko w środowisku akademickim. Wsłuchiwaliśmy się też w głos interesariuszy nauki polskiej takich jak Polska Akademia Nauk, Rada Głowna Szkolnictwa Wyższego czy Polska Komisja Akredytacyjna. Wierzymy, że dzięki temu nasza oferta odpowiada potrzebom polskich uczelni – powiedział prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała.

Wiceprezes ADS Daniel Lala podkreślił, że rozwiązania przygotowane przez Asseco w ramach kompleksowej oferty Uczelnia 3.0 ułatwią strategiczne zarządzanie uczelnią wyższą i mogą w dłuższej perspektywie pomóc im zająć wyższe miejsca w rankingach.

Chcemy, aby nasza oferta dla uczelni pozwalała na wykorzystanie szans, jakie stworzyła Konstytucja dla Nauki – zarówno pod kątem implementacji nowych rozwiązań, wprowadzanych przez Ustawę 2.0, jak i  lepszego, bardziej sprawnego zarządzania wszystkimi obszarami i sferami aktywności szkół wyższych – powiedział wiceprezes Asseco Data Systems Daniel Lala.

Zobacz także