Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wdrożyło usługę kwalifikowanej walidacji oraz kwalifikowanej konserwacji e-podpisów w Banku Millennium

Asseco Data Systems wdrożyło usługi zaufania zgodne z Rozporządzeniem eIDAS w Banku Millennium. W ramach projektu udostępniono w procesach instytucji możliwość sprawdzania ważności oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych złożonych przez klienta, bank, jak i stronę trzecią, poprzez wywołanie kwalifikowanej usługi walidacji.

Bank Millennium, chcąc usprawnić wewnętrzne procesy podpisywania dokumentów oraz odpowiadając na oczekiwania klientów, zdecydował się na rozwinięcie pakietu posiadanych usług zaufania. Asseco Data Systems wspierało wdrożenie w infrastrukturze banku usług, umożliwiających uzyskanie potwierdzania ważności złożonych podpisów i pieczęci elektronicznych.

„Dotychczasowe usługi zaufania, z których korzystaliśmy w Banku Millennium, zostały wzbogacone o nowe narzędzia, które stanowią znaczący krok w kierunku cyfryzacji procesów obsługi przedsiębiorstw. Dzięki kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów elektronicznych udało się nam ułatwić zarówno klientom, jak i pracownikom banku bieżącą weryfikację podpisów elektronicznych, a także zapewnić ich długookresową trwałość. Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw, co według nas dodatkowo zachęci klientów do zawierania umów z bankiem w formie elektronicznej”– podkreśla Jarosław Ożóg, Project Manager, Bank Millennium.

Kwalifikowana walidacja to proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej na dokumencie cyfrowym, co stanowi gwarancję, że nie został on zmieniony po podpisaniu, oraz że w momencie podpisywania użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Odpowiedzialność za wynik procesu weryfikacji podpisu spoczywa na dostawcy tej usługi, czyli w tym wypadku Asseco Data Systems.

Usługa kwalifikowanej konserwacji zapewnia w długim okresie prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego e-podpisu lub pieczęci powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Usługa ta zabezpiecza dowody kwalifikowanej walidacji i integralność podpisanej treści zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i poprzez podniesienie poziomu zabezpieczenia kryptograficznego. Z technicznego punktu widzenia polega to na zastosowaniu odpowiednich algorytmów kryptograficznych w powiązaniu ze znakowaniem czasem dowodów z procesu kwalifikowanej walidacji.

Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, rozpoczynającego się od momentu złożenia e-podpisu lub e-pieczęci po archiwizację w długim okresie z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa.

„Zespół Banku Millennium zdecydował się na wykorzystywanie w swoich procesach kwalifikowanej walidacji i kwalifikowanej konserwacji e-podpisu oraz e-pieczęci, będących usługami zaufania zgodnymi z Rozporządzeniem eIDAS.  Są to rozwiązania wciąż mało znane, aczkolwiek bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania dokumentem elektronicznym. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane i zrealizowane w ciągu kilku miesięcy przy dużym zaangażowaniu zespołów projektowych obu stron”  – podsumowuje Patrycja Wiktorczyk, Główny Analityk, Asseco Data Systems.

Zakres projektu obejmował wdrożenie Bramki Walidacyjnej zintegrowanej z kwalifikowaną usługą WebNotarius oraz systemami dziedzinowymi, wsparcie wdrożenia w infrastrukturze, dostosowanie stylistyczne poświadczenia walidacyjnego do identyfikacji wizualnej banku oraz udostępnianie dowodów konserwacyjnych.

Obecnie obie usługi zaufania – kwalifikowana walidacja oraz kwalifikowana konserwacja e-podpisów  i e-pieczęci – świadczone są w Polsce jedynie przez Asseco Data Systems.

Zobacz także