Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wchodzi do indeksu WIG20

W wyniku nadzwyczajnej korekty portfeli indeksów przeprowadzonej przez GPW Benchmark akcje Asseco Poland wejdą w skład indeksu WIG20, skupiającego 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku warszawskiej giełdy.

24 listopada 2020 r. GPW Benchmark – podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedzialny za opracowywanie i rozwój oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego – poinformował, że zmiany w składzie WIG20 nastąpią 26 listopada 2020 r. po zamknięciu sesji.

Nasza strategia nastawiona jest na budowanie wartości Grupy Asseco w długim terminie. Konsekwentnie rozwijamy nasz biznes, prowadząc transparentną politykę komunikacyjną. Awans do grona blue chipów jest dla nas wyróżnieniem i wyrazem zaufania, na które pracujemy od lat – powiedział Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 r.

Zobacz także