Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco w rozmowach na rzecz bankowości spółdzielczej

W dniach 23-24 stycznia 2019 r. odbył się Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Asseco. Celem spotkania były bieżące wyzwania zarówno prawne, jak i technologiczne stojące przed bankowością spółdzielczą. Rozmawiano także na temat perspektyw rozwoju tej branży. Organizatorem wydarzenia był Związek Banków Polskich (ZBP).

Konwent rozpoczął się od wystąpienia Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa ZBP, który wskazał na potrzebę zmian modelu biznesowego dla bankowości lokalnej, tak aby zapewnić mu większą stabilność. Jak stwierdził dobrym wyjściem z tej sytuacji jest m.in. inwestowanie przez banki spółdzielcze w rozwój technologiczny oraz współpracę z jednostkami ochrony instytucjonalnej.

W dalszej części spotkania odbyła się sesja poświęcona innowacjom i technologiom w bankowości spółdzielczej. Prezentację „Propozycja rozwiązań IT dla banków spółdzielczych w obszarze „back office” wygłosił Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Zwrócił on uwagę na obecne wyzwania, przed jakimi stoi obecnie sektor. Wspominał także m.in. o rosnących oczekiwaniach w zakresie obsługi i preferencji klientów, a także konkurencji ze strony banków komercyjnych, które stale inwestują w pozyskanie nowych technologii np. poprzez współpracę ze startupami. Podkreślił też konieczność ograniczenia kosztów przede wszystkim poprzez realizację wdrożeń w modelu SaaS.

System informatyczny powinien być dostępny w chmurze prywatnej lub publicznej w modułu usługowym. Jak pokazują nasze doświadczenia z sektora komercyjnego jest to dziś już nie trend, a główny nurt – powiedział Zbigniew Pomianek.

Klienci oczekują także większego dostosowania systemów do swoich potrzeb oraz ich większej skalowalności. Granice pomiędzy front-endem, back officem oraz self servicem zaczynają się zacierać z uwagi na tak popularnie i oczekiwane przez klientów podejście omnikanałowe – dodał.

Podsumowując tegoroczne wydarzenie Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP zapowiedział planowane spotkanie z dostawcami usług IT dla bankowości spółdzielczej oraz podkreślił konieczność rozwoju w obszarze nowych technologii.

Była to druga edycja Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Wzięli w niej udział reprezentanci kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej oraz dostawcy oprogramowania informatycznego.

Pełna relacja z Konwentu

Zobacz także