Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for Trading Platforms” za 2014 r.

Asseco Poland, jako jedyna polska firma, znalazło się w prestiżowym raporcie „Magic Quadrant for Trading Platforms”, opublikowanym 22 grudnia 2014 przez firmę badawczo-doradczą Gartner. Dedykowane dla sektora finansowego rozwiązanie Asseco def3000/TR (Treasury) spełniło restrykcyjne kryteria, które zostały postawione przed firmami znajdującymi się w tym raporcie.

Asseco ze swoim oprogramowaniem def3000/TR (Treasury), służącym do rejestracji i przetwarzania transakcji na rynkach pieniężnym i kapitałowym, znalazło się w zestawieniu „Magic Quadrant for Trading Platforms” w kategorii „Graczy Niszowych”.

Według raportu “Ten Magic Quadrant ocenia dostawców tylko pod względem funkcjonalności ich systemów transakcyjnych. Kryteria umieszczenia w tym Magic Quadrant stanowią połączenie wymogów jakościowych i ilościowych. Aby platforma transakcyjna mogła zaleźć się w zestawieniu, musi być wykorzystywana przez co najmniej 20 różnych, wymienionych z nazwy, płacących instytucji finansowych oraz spełnić dodatkowe kryteria wymienione w raporcie.” Ponadto Asseco dostarczyło referencje od szeregu swoich klientów, którzy wybrali system def3000/TR – powiedział Sławomir Ziajka, Z-ca Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych, Asseco Poland. Wierzymy, że nasza obecność w zestawieniu Gartnera jest dowodem na to, że jesteśmy liczącym się dostawcą oprogramowania dla sektora finansowego nie tylko w Polsce ale również w regionie Europy Wschodniej – dodał.

Oprogramowanie def3000/TR (Treasury) służy do obsługi transakcji skarbowych i finansowych na rynku międzybankowym oraz z klientami wewnętrznymi banku. Zapewnia pełne przetwarzanie transakcji od momentu ich zawarcia do końcowego rozliczenia. Dostępne interfejsy do systemów zewnętrznych i wewnętrznych zapewniają automatyzację czynności wykonywanych do tej pory ręcznie przez operatorów.

Firma Gartner nie promuje w swoich publikacjach badawczych żadnych producentów, produktów ani usług, jak również nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali dostawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę lub inne oznaczenie. Publikacje badawcze przedstawiają opinie organizacji badawczej Gartnera i nie należy ich interpretować jako stwierdzeń stanu faktycznego. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, odnośnie tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu.