Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco stworzyło narzędzie automatycznego doradztwa dla inwestorów giełdowych

Asseco stworzyło rozwiązanie, które dzięki intuicyjności obsługi oraz wysokiej automatyzacji oferuje nowy kanał sprzedaży usług doradczych. PROMAK Mate to system zaprojektowany z myślą o kompleksowym wsparciu indywidualnych klientów biur maklerskich, zwłaszcza tych, którzy nie korzystali dotychczas z usług profesjonalnych doradców. Teraz będą mogli to zrobić całkowicie online. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwoli automatycznie obsłużyć wszystkie etapy tego procesu – począwszy od stworzenia indywidualnego profilu inwestycyjnego, do kontrolowania  osiąganych wyników. To pierwsze tego typu narzędzie na polskim rynku.

Z myślą o potrzebach inwestorów indywidualnych, Asseco postanowiło stworzyć dostępne i intuicyjne rozwiązanie, które będzie kompleksowo wspierać tę rosnącą grupę klientów biur maklerskich. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań dla rynku kapitałowego pozwoliło na opracowanie nowego, w pełni cyfrowego, kanału sprzedaży usług doradczych. PROMAK Mate będzie w stanie zaproponować modele inwestycyjne indywidualnie dopasowane do potrzeb inwestora, wspierać go w tworzeniu rzeczywistego portfela, a następnie stale go aktualizować i kontrolować osiągane wyniki.

PROMAK Mate reprezentuje nowy trend w sposobie oferowania usług  doradczych. Jego uniwersalność wyraża się w elastyczności budowania portfeli inwestycyjnych, dopasowanych do profilu inwestora i składających się z dowolnych typów aktywów. Możliwość szybkiego wdrożenia w biurze maklerskim oznacza niespotykany dotąd komfort inwestowania dla licznej grupy klientów, która do tej pory działała na tym rynku bez dodatkowego wsparcia – powiedział Marcin Zaniewicz, Ekspert i Konsultant Biznesowy, Asseco Poland.

Proces doradztwa inwestycyjnego rozpoczyna się od zebrania informacji niezbędnych do stworzenia indywidualnego profilu klienta (planowany okres inwestycji, skłonność do ryzyka, cel inwestycyjny). Następnie proponowane są dopasowane do potrzeb inwestora portfele modelowe, wraz z symulacjami efektywności inwestycji dla różnych scenariuszy. Kolejny krok to weryfikacja zawartości portfela, a następnie utrzymywanie go zgodnie z wybranym modelem poprzez systematyczne przekazywanie rekomendacji nabycia lub sprzedaży określonych instrumentów finansowych.

PROMAK Mate jest w pełni skalowalnym rozwiązaniem klasy RWD (Responsive Web Design) zapewniając komfort pracy niezależnie od rodzaju używanego narzędzia (komputer, tablet, smartfon). Rozwiązanie może być w łatwy sposób zintegrowane z istniejącymi narzędziami w obszarze digitalizacji usług inwestycyjnych, systemami bankowym, czy rozwiązaniami z zakresu AI i machine learning. W połączeniu ze stworzonym przez Asseco systemem ePROMAK NEXT daje możliwość stworzenia unikalnej usługi, w której inwestor ma dostęp zarówno do zautomatyzowanego doradztwa, jak i  zarządzania rachunkami inwestycyjnymi.

***

Asseco jest dostawcą rodziny rozwiązań PROMAK dedykowanych dla sektora finansowego, które skutecznie wspomagają pracę biur maklerskich, banków, depozytariuszy i inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Firma współpracuje z blisko połową polskich biur i domów maklerskich obecnych na GPW, których ok. 50% obrotu jest rozliczane przez produkty z rodziny PROMAK. Ponadto rozwiązania Asseco obsługują ok. 650 tys. krajowych rachunków inwestycyjnych.

Więcej informacji na stronie PROMAK MATE

 

Zobacz także