Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco stworzy pierwszy na świecie system, wykorzystujący mechanizmy samouczące się do przetwarzania danych IoT

Asseco rozpocznie pracę nad systemem Avagat – Asseco Context Awareness Platform. Na realizację tego projektu badawczo-rozwojowego firma otrzyma ponad 5,5 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Projekt dotyczy opracowania pierwszego na świecie prototypu systemu, który będzie wykorzystywał zaawansowane mechanizmy uczące się do przetwarzania informacji. Jego celem będzie stworzenie algorytmów i środowiska Inteligencji Operacyjnej dla realizacji wielokanałowej, spersonalizowanej interakcji z klientem. Oznacza to, że system będzie wychodził naprzeciw potrzebom użytkownika, rozumiejąc kontekst w którym się znajduje i potrzebę, dla której sięga do systemu. Będzie uczył się użytkownika, dzięki informacjom pozyskanym ze źródeł takich jak: strony www, urządzenia mobilne, social media czy Internet of Things. To właśnie mechanizmy machine learning, pozwolą mu na „zrozumienie” kontekstu pozyskiwanych danych i wykonanie odpowiedniej akcji bez ingerencji człowieka.

 

W praktyce firmy, będące dostawcami usług konwergentnych, w tym przede wszystkim telekomy, dostaną narzędzie, za pomocą którego będą miały dostęp do pełnego obrazu sytuacji swojego klienta. Informacja ta zostanie automatycznie wygenerowana przez system. Będzie mogła być wykorzystana m.in. do tworzenia nowych produktów oraz usług o niespotykanym dotąd stopniu personalizacji i możliwościach odpowiadania na bieżące, indywidualne potrzeby użytkowników końcowych. Ponadto, firmy będą miały możliwość prowadzenia wielokanałowej interakcji z klientem poprzez swoich pracowników, urządzenia (np. telefony komórkowe czy smartwatche) oraz inteligentnych agentów-botów.

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Gartner: Context Awareness, Operational Intelligence oraz Internet of Things to jedne z najważniejszych trendów we współczesnym IT. Z kolei systemy klasy CRM są jednym z obszarów o najwyższym stopniu absorpcji tych technologii.

 

Projekt, nad którym wkrótce rozpoczniemy prace, ma na celu nie tylko wyjście naprzeciw istniejącym potrzebom użytkowników, ale przede wszystkim stworzenie rozwiązania, które pozwoli zmienić sposób interakcji człowieka z systemem i organizacji z klientem – powiedział Szymon Marzec, Dyrektor Obszaru Projektowego, Asseco Poland. Możliwości rozwiązania pozwolą więc na wykreowanie nowych potrzeb biznesowych i nowych rynków – dodał.

 

Projekt badawczo-rozwojowy Avagat został przygotowany przez Pion Telekomunikacji i Mediów oraz Biuro Projektów Unijnych Asseco. Jego całkowita wartość wyniesie 12 000 266,43 zł. W ramach konkursu do NCBiR wpłynęły 72 wnioski, z czego do dofinansowania wybranych zostało 25 najlepszych zgłoszeń.