Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco pracuje nad zdalną weryfikacją tożsamości

Asseco Data Systems pracuje nad zdalnymi metodami weryfikacji tożsamości i podpisami jednorazowymi, które mają wzbogacić ofertę podpisu elektronicznego. W niedługim czasie firma planuje udostępnienie nowych rozwiązań.

Rozwijamy nasze portfolio w zakresie usług kwalifikowanych. Szczególnie interesujące dla nas są dwa zagadnienia, które chcemy jak najszybciej zrealizować. Pierwsze to zdalne metody weryfikacji tożsamości, na bazie których będzie możliwe wydanie certyfikatu kwalifikowanego do e-podpisu. Druga kwestia to tzw. podpisy jednorazowe, które można porównać do transakcji SMS, którego podanie będzie jednocześnie elementem złożenia oświadczenia woli na danym dokumencie.

Kolejnym zagadnieniem nad którym pracujemy jest archiwizacja. Mamy mechanizm pieczęci elektronicznej, gdzie automatycznie można potwierdzać wszelkiego rodzaju oświadczenia, zaświadczenia, wyciągi, wszędzie tam gdzie do tej pory te procesy były niezabezpieczone, albo wysyłane za pośrednictwem e-mail w otwartym pliku. Widzimy zainteresowanie zabezpieczaniem takich transakcji. Nowy niedoceniony jeszcze aspekt, który wciąż raczkuje to walidacja i konserwacja tak podpisanego dokumentu, czyli sprawdzenie pod kątem poprawności złożenia podpisu pod dokumentem, jak również zatwierdzenia jego ważności w długim okresie czasu.

Rozwiązania dedykowane elektronicznej autoryzacji są coraz istotniejszym obszar działalności Asseco Data Systems. Zaczynaliśmy od klientów indywidualnych, następnie rozszerzaliśmy zastosowanie o kolejne sektory. Jest cały wątek związany z zagranicą, gdzie uregulowania prawne w UE dla tych narzędzi są jednolite. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy mamy zamknięte granice i czynności formalno-prawne są utrudnione. W efekcie w naturalny sposób nasze elektroniczne narzędzia wpisują się w portfolio grupy Asseco. Gdy spojrzymy na poszczególne filary (np. telekomunikacja, banki) to te narzędzia są uzupełnieniem produktów dedykowanych tym sektorom i zwiększają atrakcyjność oferty jako całości.

Autor: Artur Miękina, Dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems

Wypowiedź ukazała się w Asseco DS pracuje nad zdalną weryfikacją tożsamości i podpisami jednorazowymi, ISBTech.pl, 07.04.2020

Zobacz także