Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Poland rozpoczyna współpracę z GPW

Asseco Poland podpisało umowę z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) na wdrożenie i uruchomienie systemu PROMAK TS – jednego z najnowocześniejszych rozwiązań do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II. System zostanie uruchomiony w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku.

 

Umowa obejmuje implementację i uruchomienie systemu PROMAK TS w środowisku informatycznym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udostępnienie rozwiązania klientom giełdy. Jest to autorskie rozwiązanie Asseco Poland spełniające wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, która zacznie obowiązywać od początku 2018 roku i w znaczący sposób zmieni sposób dystrybucji produktów finansowych w Polsce. Dzięki zastosowaniu systemu pracownicy domów maklerskich otrzymają wysokowydajne, nowoczesne i w pełni zintegrowane rozwiązanie, pozwalające na obsługę handlu instrumentami finansowymi notowanymi na GPW.

 

Jest to pierwszy projekt Asseco Poland realizowany wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych. Mamy nadzieję, że dzięki tej umowie będziemy mieli okazję do poszerzenia współpracy w przyszłości – powiedział Artur Trunowicz, Dyrektor Pion Rynku Kapitałowego Asseco Poland. W rozwoju produktów priorytetem są dla nas nie tylko wymagania technologiczne, ale przede wszystkim oczekiwania strony biznesowej. Naszym celem w tym projekcie będzie unowocześnienie oferowanych przez giełdę rozwiązań oraz uproszczenie ich administracji. Najlepszym narzędziem do realizacji tego zamierzenia jest implementacja systemu PROMAK TS, który spełnia wymogi nowej regulacji MIFID II – dodał.

 

W ramach jednego systemu klienci GPW zyskają dostęp do bieżącej informacji rynkowej, zarządzania zleceniami i poziomem ryzyka biura maklerskiego. Pozwoli to na wydajną i błyskawiczną komunikację z rynkiem oraz sterowanie strumieniem przekazywanych zleceń. Rozwiązanie pozwoli również na dostęp uczestników giełdy do systemu transakcyjnego UTP zarówno poprzez dedykowaną aplikację jak i kanał www. Dzięki temu inwestorzy będą mogli korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu w dowolnym miejscu i czasie.

 

Od lat współpracujemy z Asseco Poland jako dostawcą rozwiązań dla domów maklerskich ale po raz pierwszy realizujemy wspólny projekt na rzecz Giełdy. Wiążemy z tym przedsięwzięciem duże nadzieje i liczymy, że w efekcie nasi klienci otrzymają nowoczesne i efektywne rozwiązanie  – powiedział Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu (CIO) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Zgodnie z umową wdrożenie systemu PROMAK TS rozpocznie się w sierpniu b.r. Natomiast jego uruchomienie będzie miało miejsce 2 stycznia 2018 – czyli w pierwszym dniu sesyjnym nowego roku. Asseco Poland będzie również przez co najmniej 3 lata dostawcą usług serwisowych dla tego rozwiązania.

Zobacz także