Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem VI Kongresu Energetycznego DISE

Digitalizacja w energetyce stanowiła jeden z tematów VI edycji Kongresu Energetycznego DISE, który w tym roku odbył się w formie online. Wśród prelegentów był Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland, który w swoim wystąpieniu, m.in. ocenił stan cyfryzacji energetyki w Polsce oraz podsumował wyzwania dla branży.  

Digitalizację należy traktować jako połączeniu biznesu z IT w celu budowy wspólnych wartości, a budowanie dojrzałości cyfrowej wiąże się z dużymi programami wdrożeniowymi. Składają się one z projektów o wysokim stopniu zależności i zmieniają procesy biznesowe całych organizacji. Bez silnej współpracy strony biznesowej i technologicznej przejście przez transformację cyfrową będzie więc utrudnione.

Według eksperta Asseco cyfryzacja w polskiej energetyce już jest i będzie jeszcze przez wiele lat jednym z megatrendów, w ramach tego co nazywamy energetyką 3D (decentralizacja, dekarbonizacja i digitalizacja). O ile wymienione wyżej zjawiska mają charakter globalny i będą wyznaczać kierunki rozwoju na wszystkich rynkach, o tyle w Polsce kolejne istotne wyzwania związane są z dokończeniem procesów konsolidacyjnych w istniejących obecnie grupach energetycznych. W najbliższych latach krajową branżę energetyczną czekają też następne konsolidacje (PKN Orlen, PGE 2.0). W tych procesach istotnie wzrośnie znaczenie integracji wielu systemów i technologii w celu powiązania procesów biznesowych rozporoszonych w wielu jednostkach.

W tej sytuacji, obok paradygmatu zmiany podejścia do klienta i jego potrzeb, kluczowe na polskim rynku staje się wyzwanie związane z  uporządkowaniem (w tym ujednoliceniem) procesów biznesowych i ich optymalizacją – powiedział Tomasz Bendlewski. Asseco jest aktywnym partnerem i dostawcą najnowocześniejszych usług dla sektora energetycznego, posiada więc już w swojej ofercie cyfrową platformę obsługi klienta Asseco Utilites Digital Cloud (A UDCP), która dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych zapewnia optymalizację procesów biznesowych związanych z tym obszarem działalności – dodał.

Podsumowując wyzwania dla branży, zwrócił uwagę na umiejętność współpracy pomiędzy biznesem a dostawcami usług IT. Według eksperta Asseco przyczyną nieudanych projektów informatycznych jest najczęściej brak znajomości przez dostawców biznesu ich klientów, problematyki branży energetycznej i procesów biznesowych. Warto także dodać, że dzięki doświadczeniom płynącym z dużych wdrożeń informatycznych, takich jak systemy klasy Biling & CIS wdrażanych przez Asseco (AUMS), polska energetyka jest w znacznie lepszej pozycji wyjściowej do budowy dojrzałości cyfrowej. A korzyści z tej dojrzałości będą znaczne.

Zobacz także