Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem „BankTech”

„New normal 2020, czyli witajcie w erze przyspieszonej digitalizacji!” – pod takim hasłem odbyła się 2. edycja kongresu „BankTech”, zorganizowana przez Miesięcznik Finansowy „Bank”. Jednym z prelegentów był Grzegorz Paskudzki, Lider Zespołu Doradztwa Biznesowego, Asseco Poland, który przedstawił, jak pandemia koronawirusa zmieniła nasz styl życia, a tym samym wpłynęła na procesy transformacji cyfrowej.

 Konieczność pozostania w domach sprawiła, że wiele osób, niekorzystających dotychczas z rozwiązań cyfrowych, spróbowało tej formy komunikacji i załatwiania spraw. Dobrym przykładem na zmianę ich przyzwyczajeń jest sektor finansowy.

W pierwszym półroczu 2020 r. 57 proc. klientów banków aktywnie korzystało z bankowości internetowej, co stanowi 8% wzrost w stosunku do drugiej połowy 2019 r. – powiedział Grzegorz Paskudzki. Klienci nie tylko wykonywali więcej przelewów, ale też częściej zakładali konta bądź brali pożyczki online – dodał.

Zmiana zachowań klientów sprawiła, że banki wyszły naprzeciw ich oczekiwań i wprowadziły szereg rozwiązań, mających na celu usprawnienie zdalnej obsługi. Nowym standardem rynkowym stało się cyfrowe potwierdzanie tożsamości, np. konto na selfie czy wykorzystanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego w celu podpisania umowy.

 

Covid-19 wpłynął także na formę wykonywania pracy przez dużą część społeczeństwa, a w następstwie zmienił oczekiwania pracowników w tym zakresie.

 

Blisko 100 proc. pracowników chciałoby część swoich obowiązków wykonywać zdalnie, co pokrywa się z deklaracjami firm, z których aż 88 proc. deklaruje zwiększenie ilości pracy wykonywanej zdalnie – powiedział ekspert Asseco. Pracodawcy wskazują, że podczas pandemii wcale nie odczuli spadku efektywności swoich zespołów, których członkowie bardzo szybko nauczyli się pracy na odległość – dodał.

Wprowadzenie pracy zdalnej do działalności firmy oznacza konieczność przyśpieszenia procesów digitalizacji i wykorzystania odpowiednich technologii. Doświadczenia z okresu pojawienia się restrykcji, związanych z pandemią koronawirua, pokazują jednak, że wdrożenie nowych rozwiązań może zająć zaledwie kilka tygodni, a nie jak dotychczas wiele miesięcy.

 

Konferencja „BankTech” składała się z trzech bloków tematycznych, które w bezpośredni sposób odnosiły się do teraźniejszości i najbliższej „po covidowej” przyszłości w jakiej funkcjonuje sektor bankowy. W spotkaniu, które odbyło się 2 lipca, wzięli udział przedstawiciele środowiska bankowego, naukowego oraz administracji publicznej.

Banktech Asseco 2020

Zobacz także