Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na IiBE’2017

Przedstawiciele Asseco wzięli udział w VI Konferencji Naukowej „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017”, która odbyła się w dniach 19-20 października w Zabrzu. Jej organizatorem był Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Podczas konferencji prezentację wygłosił Janusz Jasłowski, Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców.

 

Janusz Jasłowski, Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców, Asseco uczestniczył w sesji pt. „Informatisation of Silesian Hospitals”, prowadzonej przez prof. Marka Gzika, dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Rozpoczęła się ona od wystąpienia Wicemarszałka województwa śląskiego Michała Gramatyki. Jej celem było pokazanie obecnej skali zadań dotyczących ochrony zdrowia i koordynowanych przez Śląski Urząd Marszałkowski. W województwie działa ponad 40 szpitali, dla których Urząd jest organem założycielskim. Tylko część z nich objęła ustawa o Sieci Szpitali. Urząd dofinansowuje działania jednostek, co stanowi duże wyzwanie finansowe. Na konferencji, Wicemarszałek potwierdził, że będzie realizowany projekt regionalny obejmujący szpitale marszałkowskie mający na celu wprowadzenie rozwiązań telemedycznych z zakresu e-Zdrowia.

 

Podczas sesji „Informatisation of Silesian Hospitals”, Janusz Jasłowski przedstawił prezentację pt. „e-Zdrowie – realizacja w praktyce i korzyści dla uczestników”, w której omówił wybrane usługi świadczone przez Asseco, które przynoszą konkretne korzyści dla ich użytkowników. Jako przykład podał benefity dla pacjentów wynikające z dostępu do elektronicznej informacji i rejestracji, zaobserwowane w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (ok. 20 tyś. odsłon miesięcznie stron informacyjnych, kilkaset rejestracji miesięcznie poprzez portal oraz kilka tysięcy SMSów z przypomnieniem o umówionych wizytach). Natomiast dla organizatora lokalnego, czyli Urzędu Marszałkowskiego, Asseco oferuje sprawny system sprawozdawczy pozwalający na bieżąco analizować sytuację w podległych jednostkach. Jest to rozwiązanie oparte o rozproszoną hurtownię danych i rozwiązanie typu BI. Podczas prezentacji zwrócił także uwagę na znaczącą pozycję Asseco na rynku ochrony zdrowia oraz opowiedział o doświadczeniach spółki w zakresie budowy dużych zintegrowanych rozwiązań regionalnych dla zdrowia.

 

Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo ważne jest włącznie, jak najszerszej grupy jednostek realizujących usługi medyczne do rozwiązań typu regionalny system e-Zdrowia. Tylko wtedy jest szansa, że przekroczymy pewną masę krytyczną i nowe środki komunikacji zostaną rozpowszechnione wśród użytkowników końcowych, czyli pacjentów. Aby to było możliwe to na poziomie szpitali, przychodni konieczne jest zaplanowanie środków na wsparcie i rozwój systemów lokalnych integrujących się z platformą regionalną. W naszych rozwiązaniach zwracamy uwagę na użyteczność dostarczanych usług elektronicznych, w kontekście konkretnej grupy użytkowników, a w szczególności pacjentów – powiedział Janusz Jasłowski, Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców, Asseco Poland.

 

Konferencja Innovations in Biomedical Engineering była skierowana do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych szeroką problematyką inżynierii biomedycznej. Asseco było złotym sponsorem tego wydarzenia, a honorowy patronat nad nim objął Marszałek Województw Śląskiego – Wojciecha Saługi, Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik oraz JM Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.