Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na e-Governance Conference w Tallinie

W konferencji, która odbyła się w dniach 29-30 maja 2018 r. wziął udział Artur Miękina, ekspert Pionu Usług Bezpieczeństwa i Zaufania w Asseco Data Systems. 

Tegoroczna edycja tego wydarzenia, które od lat skupia ekspertów z całej Europy, poświęcone było zagadnieniom związanym z elektronizacją usług – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Artur Miękina był jednym z ekspertów panelu na temat transgraniczności identyfikacji i usług zaufania pomiędzy Unią Europejską, a państwami trzecimi. Artur Miękina wystąpił w panelu na temat transgranicznej identyfikacji  oraz świadczenia usług zaufania pomiędzy Unią Europejską, a pozostałymi krajami.

Asseco Data Systems akywnie wspiera inicjatywy związane z budowaniem wzajemnego rozpoznawania i akceptowania podpisów elektronicznych niezależnie od kraju ich pochodzenia. Warto zaznaczyć, że świadczona przez Asseco kwalifikowana usługa walidacji Webnotarius funkcjonuje jako komponent do weryfikacji podpisów elektronicznych w ramach platformy Digital Trade HUB for Azerbaijan.  Wyjście z transformacją cyfrową poza UE to duża szansa na wykorzystanie mechanizmów przewidzianych w rozporządzeniu eIDAS. 

Artur Miękina, Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania w Asseco Data Systems

Zobacz także