Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco kontynuuje dynamiczny rozwój – dwucyfrowe wzrosty wyników po trzech kwartałach 2021 r.

Po trzech kwartałach 2021 r. Asseco wypracowało 10,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 18% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych stanowiła 79% wszystkich przychodów i wyniosła 8,1 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1 mld zł, co oznacza wzrost o 23%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 35% do 362 mln zł. Grupa odnotowała dwucyfrowe wzrosty we wszystkich sektorach i segmentach działalności, utrzymując przy tym rentowność.

Po 9 miesiącach tego roku zysk operacyjny non-IFRS ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł i był wyższy o 24%, a zysk netto non-IFRS wyniósł 386 mln zł, co oznacza wzrost o 27%.

Grupa Asseco konsekwentnie realizowała swoją strategię rozwoju, jednocześnie wspierając klientów w transformacji cyfrowej, która stała się priorytetem dla firm i instytucji.  Pozwoliło jej to wypracować dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysków we wszystkich segmentach oraz sektorach działalności.

Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International stanowiły 89% przychodów Grupy. W segmencie Formula Systems po trzech kwartałach 2021 r. przychody wzrosły o 21% do 6,7 mld zł, a zysk operacyjny o 17% do 522 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco International wzrosła o 14% do poziomu 2,5 mld zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 27% do 319 mln zł. W segmencie Asseco Poland przychody ukształtowały się na poziomie 1,1 mld zł, czyli o 11% wyższym niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny wzrósł o 34% i wyniósł 207 mln zł.

W raportowanym okresie Grupa zwiększyła przychody w sektorze przedsiębiorstw o 26%, w sektorze instytucji publicznych o 16%, a sprzedaż sektora bankowość i finanse wzrosła o 12%. Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. Za 41% sprzedaży odpowiadały przedsiębiorstwa, bankowość i finanse za 35%, a instytucje publiczne za 24%.

W samym III kwartale 2021 r. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 19%. Zysk operacyjny wyniósł 373 mln zł, co oznacza wzrost o 25%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 33%, ukształtował się na poziomie 120 mln zł. Jest to historycznie najwyższy poziom skonsolidowanego wyniku netto z podstawowej działalności biznesowej (w III kwartale 2017 r. na wynik netto wpłynęły zdarzenia jednorazowe w kwocie 324 mln zł związane ze sprzedażą akcji Formula Systems oraz odpisy w kwocie 85 mln zł części inwestycji zagranicznych).

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 r. w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość ponad 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, które osiągnęliśmy po trzech kwartałach 2021 r. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania i usługi IT, co przekłada się na wzrost skali naszej działalności we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Mocno pilnujemy strony kosztowej, dzięki czemu stale rośniemy, utrzymując jednocześnie rentowność. Swoją strategię niezmiennie opieramy na silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej. Dynamiczny rozwój organiczny wspieramy akwizycjami. W trakcie 9 miesięcy 2021 r. do Grupy Asseco dołączyło 14 nowych spółek, umacniając jej pozycję na rynkach międzynarodowych. Nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2021 r. w każdym z segmentów operacyjnych – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

* Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także