Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco: dobre wieści dla partnerów

Rok 2019 przyniósł dalsze ożywienie w zamówieniach IT dla sektora ochrony zdrowia. Miało na to wpływ kilka równolegle występujących czynników m.in. chęć wykorzystania przez samorządy unijnych funduszy. Dobra koniunktura w tym segmencie rynku powoduje, że Asseco dynamicznie rozbudowuje sieć autoryzowanych partnerów, oferujących system mMedica. Więcej na ten temat mówi Wojciech Kulbiński, Menedżer ds. sprzedaży, Asseco na łamach serwisu miesięcznika CRN.

Z jednej strony placówki medyczne są zmuszane do inwestycji w związku z nowymi aktami prawnymi, w tym RODO, ustawą o cyberbezpieczeństwie, jak też wymaganiami odnośnie elektronicznej dokumentacji medycznej. Z drugiej strony rząd, pod naciskiem środowiska lekarskiego, zdecydował o wyraźnym zwiększaniu wydatków budżetowych na opiekę medyczną, co ma wymusić poprawę jakości usług, a to z kolei nie będzie możliwe bez nakładów na systemy IT.

Trzeci z kolei motor wzrostu to fundusze unijne, co wynika z faktu, że rok 2021 będzie tym rozliczeniowym i decydenci w gabinetach, przychodniach i szpitalach staną przed dylematem „jeśli nie teraz, to kiedy”. Najpóźniej za rok należy więc oczekiwać wzrostu liczby projektów IT, związanych z finansowaniem regionalnych systemów informacji medycznej. Pozwolą one urzędom marszałkowskim na poprawę jakości zarządzania szpitalami wojewódzkimi i przychodniami, których są właścicielem. Zapewnią nie tylko sprawną wymianę danych medycznych między jednostkami na danym terenie, ale umożliwią pacjentom lepszy dostęp do informacji o ich usługach. Do tej pory w Polsce miało miejsce tylko kilka tego typu wdrożeń, z których istotna część została zrealizowana przez Asseco.

Z korzyścią dla pacjenta

Światowe trendy coraz częściej stawiają pacjenta w centrum systemów opieki zdrowotnej. Dodatkowo, placówki medyczne oczekują, że rozwiązania IT będą przyjazne dla lekarza, pielęgniarki i pozostałego personelu medycznego, wesprą ich w zakresie merytorycznym i uwolnią od papierkowej pracy. W tym celu powinny zapewnić szybki dostęp do informacji za pomocą m.in. rozwiązań mobilnych, integrację z innymi systemami i urządzeniami, jak też wstępne przetwarzanie dostarczanych danych. Ponadto oczekuje się, że będą umożliwiać sprawną weryfikację procedur i przyjętych ścieżek decyzyjnych, zapewniać bezpieczeństwo oraz możliwości dokumentowania działań.

Każde z powyższych kryteriów spełnia mMedica, jeden z flagowych produktów Asseco. To nowoczesne oprogramowanie dla placówek medycznych, służące do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, rozliczeń z płatnikami i pełnej komunikacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy zachowaniu bezpieczeństwa gromadzonych danych. Umożliwia przyspieszenie obsługi pacjenta, a dzięki dużej elastyczności, można je swobodnie rozbudowywać bez konieczności nabywania dodatkowych rozwiązań. Dostępne jest w pięciu wersjach, dostosowanych do potrzeb konkretnych użytkowników.

Elastyczna współpraca z partnerami

W ciągu ponad 10 lat sprzedaży mMedica, Asseco wypracowało unikalny model współpracy z partnerami. W jego ramach mogą oni kreować własną ścieżkę rozwoju, a więc kształtować katalog swoich usług w tych obszarach, w których się specjalizują. Mogą zatem świadczyć podstawowe usługi serwisowe, oferować audyt oraz zaawansowane usługi consultingowe, realizować hosting lub wirtualizację, a nawet tworzyć rozszerzenia do mMedica.

Jednocześnie Asseco przykłada dużą wagę do utrzymywania wysokich kompetencji swoich partnerów. Regularnie organizowane są specjalistyczne szkolenia, dające im możliwość rozwoju umiejętności, a tym samym oferowania usług najwyższej jakości. Partnerzy mają również zapewnione wsparcie w postaci specjalistycznych narzędzi i kanałów kontaktu z serwisem centralnym. Raz w roku prowadzone są także testy certyfikacyjne, potwierdzające ich ekspercki poziom wiedzy.

Obowiązek prowadzenia EDM i wystawiania e-dokumentów obejmuje wszystkie placówki, od lekarzy prowadzących własne praktyki, po duże szpitale. Dlatego nie ma wątpliwości co do tego, że zarówno mniejsi, jak i więksi integratorzy znajdą wielu klientów. Największej aktywności oczekujemy w obszarze małych i średnich placówek. Znaczna część z nich będzie również uzupełniała sprzęt i rozbudowywała systemy sieciowe. Warto podkreślić, że ten rynek rośnie wraz ze wzrostem złożoności systemów IT. Kluczowego znaczenia nabiera wiedza ekspercka dotycząca sektora, w którym działa klient. W większych placówkach podstawową obsługę IT zapewnia personel własny, a kupowane są wysoko specjalistyczne usługi zewnętrzne. Mniejsze jednostki raczej decydują się na ich pełny outsourcing. Najwyżej wyceniane są usługi z pogranicza informatyki i consultingu. Klienci oczekują połączenia kompetencji z zakresu IT z wiedzą dotyczącą ich obszaru biznesowego.

Kontakt dla partnerów: [email protected].

Dodatkowe informacje: mmedica.asseco.pl.

Wywiad ukazał się w serwisie miesięcznika CRN w dniu 13.09.2019 r.: www.crn.pl

Zobacz także