Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Banking Forum – Od klienta do użytkownika banku

Obecnie dla grupy 10 proc. klientów bankowość mobilna jest najważniejszym sposobem korzystania z usług bankowych. W perspektywie 5 lat wzrośnie ona o kolejne 20 proc*. Z kolei o 15 proc. zmniejszy się liczba osób, dla których istotna będzie wizyta w oddziale banku. Jak bankowcy zamierzają odpowiedzieć na trendy. Czy rozwiązaniem będzie wdrożenie strategii omnichannel? Między innymi na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego „Od klienta do użytkownika banku”, który odbył się podczas Asseco Banking Forum, 7 października w hotelu Regent w Warszawie.

 

W konferencji wzięło blisko 170 przedstawicieli sektora banków komercyjnych i spółdzielczych, jak również branży IT. Wśród prelegentów znaleźli się, m.in. Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.; Artur Klimczak, Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.; Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.; Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski S.A. oraz Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.

 

Spotkanie stanowiło platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz oczekiwań pomiędzy sektorem bankowym oraz IT – powiedział Sławomir Ziajka, Z-ca Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych. Dostrzegamy zmiany, jakie zachodzą wśród klientów banków i tworzymy rozwiązania, które mają stanowić na nie odpowiedź – dodał.

 

W trakcie spotkania zaprezentowany został pakiet Asseco OBS (Omnichanel Banking Solution), którego elementem jest Asseco UFE (Universal Front End), czyli uniwersalny, jednorodny interfejs dla doradcy bankowego, łączący wszystkie funkcjonalności rozmaitych systemów informatycznych oraz Asseco CBP (Asseco Customer Banking Platform) – unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej, które umożliwia klientom dostęp do produktów i usług biznesowych.

 

O pierwszym w Polsce wdrożeniu Asseco CBP opowiedział Marcin Kotarba, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Deutsche Bank Polska S.A.

 

* Wynika z badania „Jak Polacy korzystają z usług bankowych? Diagnoza i perspektywy”, przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna dla Asseco Poland i Dziennika Gazety Prawnej.

 

Zobacz także