Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

AI Act. Sztuczna inteligencja a postępowanie z ryzykiem cyberbezpieczeństwa

Ogromne ilości danych budujące modele sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie ich do celów przestępczych rodzi zasadnicze pytania o prywatność i cyberbezpieczeństwo. Jakie regulacje przynosi AI Act oraz jak już dziś można chronić się przed sztuczną inteligencją użytą przez przestępców – pisze Kamil Gapiński, ekspert ComCERT.

AI Act: regulacje mające na celu ochronę i kontrolę

26 kwietnia 2023 Parlament Europejski głosował nad rozporządzeniem dotyczącym ram prawnych dla sztucznej inteligencji – „Akt w sprawie sztucznej inteligencji”. Od 12 do 15 czerwca trwała debata i kolejne głosowanie. Nowe przepisy mają ograniczyć zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i promować jej etyczne wykorzystanie. Al Act został przegłosowany z poprawkami, ale regulacje zaczną obowiązywać dopiero za dwa lata. Jest to najlepszy czas na przygotowanie organizacji na nowe przepisy.

Wymagania cyberbezpieczeństwa dla systemów sztucznej inteligencji o wysokim ryzyku

W rozporządzeniu poruszony został problem kontroli i zrównoważonego rozwoju AI. Jednym z częściej powtarzających się zagadnień w dyrektywie jest cyberbezpieczeństwo. Czego dokładnie wymaga regulacja?

 

 

 

Zobacz także