Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Adam Góral jednym z najskuteczniejszych prezesów firm z WIG20

Prezes Asseco znalazł się w zestawieniu „Najskuteczniejsi prezesi firm z indeksu WIG20 w 2021 roku” przygotowanym przez redakcję „ICAN Management Review Polska”. Celem rankingu było wytypowanie liderów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którzy najskuteczniej przeprowadzili swoje firmy przez okres pandemii i lockdownów.

2021 rok był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla Asseco. W obliczu pandemii koronawirusa zespół Asseco wykazał się ogromnym zaangażowaniem, elastycznością, umiejętnością reagowania na potrzeby klientów oraz dostosowaniem się do błyskawicznie zmieniających się wymagań rynku. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu. Koncentrowaliśmy się na sprzedaży własnego oprogramowania, świadczeniu usług z nim związanych, a także na zwiększaniu skali naszego biznesu poprzez akwizycje – podsumował Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Ranking najskuteczniejszych prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie opracowała redakcja „ICAN Management Review Polska”, która oceniła kierowane przez nich firmy na podstawie trzech kryteriów: całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, zmiany wartości nominalnej kapitalizacji oraz wskaźników finansowych.

Zobacz także