Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Współpraca nauki i biznesu kluczem do rozwoju innowacji

Sztuczna inteligencja, elektrotechnika, automatyzacja procesów przemysłowych, cyfrowe przetwarzanie obrazów oraz informatyka stosowana – to tylko niektóre z głównych tematów konferencji naukowej „Symbioza Techniki i Informatyki”, która odbyła się w dniach 11-14 czerwca w Mucznem na Podkarpaciu. W wydarzeniu Asseco reprezentował Maciej Koryl, projektant oprogramowania w Pionie Banków Komercyjnych.

Pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana „Symbioza nauki i przemysłu”, która dotyczyła oceny współpracy środowisk naukowych polskich uczelni z biznesem. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze wyzwania w tym obszarze oraz kierunki działań, które mogą przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji. Choć wśród uczestników dyskusji dominowało podejście sceptyczne to nikt nie maił wątpliwości, że zmiana jest konieczna, a przy obustronnym zaangażowaniu i odpowiednich zmianach legislacyjnych jest możliwa. W trakcie wydarzenia Maciej Koryl przedstawił pozytywne efekty współpracy Asseco z Politechniką Rzeszowską oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w zakresie edukacji i prowadzenia wspólnych prac naukowych. W drugim dniu konferencji wygłosił referat zatytułowany „Discovering client-side processes using API log of the central system”, w którym podzielił się doświadczeniami w zakresie analizy procesów biznesowych na podstawie logów zdarzeń rejestrowanych w trakcie współpracy aplikacji zaliczanych do klasy process-aware z centralnym systemem bankowym.

Ze względu na coraz większe zróżnicowanie systemów, wiedza o procesach biznesowych realizowanych w organizacji, tradycyjnie zapisana w procedurach lub zakodowana w silnikach procesowych, obecnie ulega rozproszeniu. Pojawia się więc nowe wyzwanie, aby ją odzyskać, usystematyzować i wykorzystać w następnych działaniach – powiedział Maciej Koryl.

Organizatorem IV edycji konferencji były Katedra Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Zastosowań Informatyki SGGW wraz z rzeszowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele różnych uczelni wyższych z kraju i zagranicy oraz firm z regionu podkarpackiego.

Zobacz także