Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Santander Leasing przy wsparciu Asseco wprowadza e-podpisywanie umów leasingowych

Santander Leasing przy wsparciu Asseco wprowadza kompleksowe rozwiązanie  umożliwiające elektroniczne podpisywanie umowy leasingowej. Dzięki połączeniu systemów operacyjnych spółki i aplikacji leasingowych firmy Ailleron z systemami Asseco Data Systems wprowadzono zdigitalizowany proces zawierania transakcji ograniczający się do jednego spotkania z klientem. Dzięki rozwiązaniu zminimalizowano kontakty, podniesiono bezpieczeństwo usługi oraz zaoszczędzono czas klientów, którzy teraz mogą podpisać umowę w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu.

W związku z rozwojem Santander Leasing, stale rosnącym zainteresowaniem umowami leasingowymi, a także potrzebą spełniania oczekiwań klientów oraz pracowników, spółka zdecydowała się na wprowadzenie nowoczesnych usług zaufania i propozycję elektronicznego podpisywania umów, zgodne z ideą paperless oraz regulacjami unijnymi eIDAS.

„W Santander Leasing od zawsze proponujemy naszym klientom nowoczesne rozwiązania, ważna też dla nas jest wysoka jakość tych usług oraz współpraca oparta na zaufaniu. Dlatego jednym z naszych priorytetów było zdigitalizowanie i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych. Szczególnie dzisiaj w dobie pandemii, takie rozwiązania są niezwykle istotne. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, ograniczamy ich bezpośredni kontakt do minimum, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie może zatrzymywać biznesu. Nasi klienci stale się rozwijają, a dzięki cyfryzacji procesów leasingowych możemy im to ułatwiać” – podkreśla  Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający obszarem prawnym i posprzedażowym, Santander Leasing S.A.

W ramach projektu zintegrowano wykorzystywane przez Santander Leasing elementy aplikacji leasingowych firmy Ailleron, w tym system sprzedażowy oraz eBOK24, portal wspierający obsługę klienta, z systemami Asseco Data Systems.

„To pierwszy tego typu projekt realizowany przez Ailleron dla branży leasingowej, w którym jednocześnie przeprowadzaliśmy zmiany zarówno w platformie sprzedażowej, jak i obsługi klienta. Dzięki temu, że od wielu lat współpracujemy z Santander Leasing w zwinnych metodykach projektowych, mogliśmy szybko zintegrować nasze systemy z tak zaawansowaną technologicznie i bezpieczną usługą e-podpisu, jaką dostarcza Asseco. Zapewniliśmy tym samym klientom końcowym firmy Santander Leasing unikalną na polskim rynku leasingu możliwość zawierania transakcji w kanale online” – dodaje Kamil Portka, General Manager LeaseTech, Ailleron.

„Projekt dla Santander Leasing wyróżnia fakt, iż jest to kompleksowe rozwiązanie zintegrowane z systemami operacyjnymi spółki leasingowej w celu wydania certyfikatu kwalifikowanego i  podpisania umowy leasingu w procesie elektronicznym. Teraz wystarczy jedno spotkanie pracownika z klientem. Certyfikat wydawany jest w ciągu kilkunastu minut w oparciu o wniosek elektroniczny akceptowany przez leasigobiorcę przy pomocy podpisu biometrycznego lub kodu SMS, w obecności przedstawiciela leasingu, który jest jednocześnie operatorem weryfikującym tożsamość klienta w imieniu Asseco Data Systems. Sam proces aktywacji podpisu kwalifikowanego odbywa się na urządzeniu klienta tj. smartfon, tablet, laptop. Klient, po otrzymaniu certyfikatu i aktywowaniu usługi SimplySign, może już podpisać umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu eBOK24. Na końcu pracownik Santander Leasing składa podpis kwalifikowany i tym samym “zamyka” umowę w wewnętrznym systemie operacyjnym” – podsumowuje Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Kwalifikowane usługi zaufania są świadczone zgodnie z wymaganiami eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu, co jest szczególnie istotne przy umowie leasingu. Zgodnie z przepisami do jej zawarcia wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

Zobacz także