Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rynek ubezpieczeniowy – w gąszczu rekomendacji i wytycznych

Nieuchronność SOLVENCY II zmieniła podejście do monitorowania rynku ubezpieczeń. Od początku 2014 roku obserwujemy wzmożoną aktywność Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wydawania rekomendacji i wytycznych. Ich zastosowanie ma na celu zapewnienie stabilności oraz bezpieczeństwa rynku, ale również ochronę praw klientów.

Z perspektywy rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeń do najbardziej znaczących można zaliczyć rekomendację U oraz wytyczne dotyczące dystrybucji ubezpieczeń. Równie istotne są rekomendacje sformułowane w odniesieniu do likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz do zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa (w skrócie nazywane wytycznymi dla IT).

Rekomendacja U oraz dystrybucja
Komisja Nadzoru Finansowego przyjrzała się szczególnie uważnie sposobom i konsekwencjom zawierania polis w kanale bankassurance, zarówno dla dystrybutorów ubezpieczeń, jak i klienta końcowego. Z zapisów rekomendacji nie wynikają bezpośrednie wytyczne, co do wymogów względem technologii IT, tym nie mniej ubezpieczyciele i banki zaczęli poszukiwać rozwiązań wspierających dystrybucję ubezpieczeń w kanale bankowym. Pojawiło się zainteresowanie rozwiązaniami tzw. frontowymi, które umożliwiają zakładom ubezpieczeń udostępnianie wybranych produktów w różnych kanałach dystrybucji, w tym także bankowym. Ubezpieczyciele zaczęli cenić rozwiązania do rozliczeń prowizyjnych sieci dystrybutorów, zaś banki – lekkie systemy do pełnej obsługi ubezpieczeń, które zapewniają kompleksową obsługę klienta, jak np. Asseco Group Life.

Likwidacja szkód
Nakładane przez wytyczne KNF reżimy w zakresie rzetelności, transparentności procesów szkodowych oraz rozliczeń w obrębie tych procesów skłoniły ubezpieczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań IT. Należy do nich Asseco Claims Management, który pozwala jasno zdefiniować, jak i ustandaryzować procesy szkodowe, role uczestników i odpowiedzialności. Zawiera dobrze zdefiniowane szablony dokumentów i obieg informacji, który gwarantuje poszkodowanemu oraz pozostałym uczestników procesu bezpieczny dostęp do przejrzystej informacji.

Wytyczne dla IT
Profesjonalne wdrożenia rozwiązań IT oraz wsparcie przy eksploatacji systemów gwarantują zgodność z wytycznymi KNF oraz – co ważniejsze – niezawodność technologii dla prowadzonego biznesu ubezpieczeniowego. Przyszła pora, aby każdy z CIO w zakładzie ubezpieczeń odpowiedział sobie na następujące pytania:
• W jaki sposób zarządzam ryzykiem IT? Czy stosuję zasadę „comply or explain” w zakresie zgodności rozwiązań z ustawami, regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi?
• Czy świadomie zarządzam cenną informacją i danymi? Czy dbam o jakość i bezpieczeństwo danych?
• Czy mam dobrze zdefiniowaną strategię zarządzania środowiskiem teleinformatycznym? Jasno określone procedury, zasady współpracy i odpowiedzialności?
• Czy wiem jak wybierać nowe rozwiązania i jakie obszary powinny być pokrywane przez wymagania i testy oprogramowania? Czy wiem jak bezpiecznie wycofać istniejące rozwiązania?

Konkurencyjność a technologia
Rynek się zmienił. Rozwiązania dedykowane odeszły do lamusa. Obecnie ubezpieczyciele oczekują gotowych produktów, które obsługują konkretne linie biznesowe. Przewagę konkurencyjną może zbudować zakład, który przy wsparciu IT szybciej wprowadza nowe produkty na rynek oraz uruchamia nowe kanały dystrybucji. Przykładem kanału, który nie funkcjonuje bez IT jest Direct. Perspektywy jego rozwoju są obiecujące. Według badania KPMG, pt. „Przegląd portali online majątkowych towarzystw ubezpieczeń. Ubezpieczenia w zasięgu ręki”, za 6 lat kanał online stanie się standardem, a agenci wyspecjalizują się w roli doradców.

Małgorzata Świadek, Product Manager, konsultant biznesowy, Asseco Poland