Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rynek rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeń w Polsce

Podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym intensywnie poszukują nowych rozwiązań informatycznych. CIO w zakładach ubezpieczeń muszą zmierzyć się z faktem, że rynek rozwiązań IT dla ubezpieczeń jest zdominowany przez graczy regionalnych, posiadających w ofercie systemy od rozwiązań modułowych do kompleksowych – typu „Suite”, w których zaimplementowany jest cały łańcuch procesów do A do Z. W zależności od przyjętej strategii, firmy zostają przy dotychczasowych, dobrze dopasowanych rozwiązaniach, modyfikując je w kierunku nowoczesnej, otwartej architektury; lub też wybierają gotowe i sprawdzone rozwiązania corowe. Jakkolwiek obecny rynek dostawców IT jest rozproszony, tak trendy i wyniki badań statystycznych wskazują, że w tym obszarze 24% dostawców nie pozyskało ani jednego nowego klienta w roku ubiegłym, a 50% pozyskało zaledwie 1-2 klientów. Pozwala to przypuszczać, że rynek dostawców oprogramowania będzie zmierzał ku konsolidacji.

Obecne oczekiwania wobec dostawców to przede wszystkim dogłębne zrozumienie potrzeb biznesowych wraz z gotowym rozwiązaniem oraz współudział w ryzykach projektowych – technikalia zeszły na dalszy plan. Przewagę konkurencyjną może zbudować zakład, który przy wsparciu IT poszerza zakres świadczonych usług oraz dostępność do nich za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucji. Oprócz systemów corowych rynek ubezpieczeń interesuje się systemami do likwidacji szkód, rozwiązań prowizyjnych (coraz rozleglejsze sieci sprzedaży), systemami do obsługi ubezpieczeń grupowych, portali. W pozyskiwaniu i utrzymaniu klienta najważniejszą grupą produktów IT są tzw. rozwiązania front-endowe traktowane jako punkt dostępowy do systemu ubezpieczyciela, służący do zarządzania portfelem ubezpieczeń dla klientów detalicznych, ale też dla pośredników – partnerów, brokerów, agentów – jako narzędzie do kalkulacji składek i sprzedaży polis. Priorytetem w najbliższym okresie staje się klient i relacje z nim. Dla wielu zakładów ubezpieczeń jest to utrudnienie. W procesie sprzedaży bowiem relacją z klientem zarządza pośrednik, dopiero w momencie likwidacji szkody buduje się faktyczna relacja z zakładem ubezpieczeń. I to w tym miejscu najczęściej klienci podejmują decyzje o pozostaniu lub zmianie ubezpieczyciela.

Asseco ma ugruntowaną pozycję na tym rynku. Z zakładami ubezpieczeniowymi w Polsce współpracujemy od przeszło 25 lat. Dysponujemy ponad 1000 ekspertów z dziedziny ubezpieczeń na całym świecie. Nic więc dziwnego, że nasze bogate portfolio – od systemów corowych dla ubezpieczeń na życie oraz majątkowych po rozwiązania do rozliczania prowizji – cieszy się dużym zainteresowaniem.

Małgorzata Świadek, Product Manager, konsultant biznesowy, Asseco Poland