Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Przyszłość Informatyzacji służby zdrowia

W jaki sposób przyspieszyć informatyzację polskiej służby zdrowia? Jakie są oczekiwania dostawców IT wobec międzyresortowej Strategii e-Zdrowia? Co zrobić by zapewnić sprawny i bezpieczny obieg dokumentacji medycznej? To tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 8-10 marca br.

W sesji poświęconej przyszłości polskiej służby zdrowia i rozwoju e-usług wziął udział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland, który podkreślił m.in. rolę procesu standaryzacji w informatyzacji placówek medycznych. Standardy te powinny być docelowo wyznaczane przez powołane do tego instytucje.

Dopiero teraz poważnie zaczyna się mówić, miedzy innymi, o standardach interoperacyjności i gromadzenia danych, standaryzacji dokumentów, a także o konieczności wyboru takiego oprogramowania, które będzie „współpracowało ze światem” i odpowiadało standardom, które zostaną stworzone przez regulatora – powiedział, Krzysztof Groyecki. Dobrze, że planowane jest wprowadzenie obiektywnego poziomu interoperacyjności, który zostanie przekazany do wiadomości całego rynku – dodał.

W sesji na temat e-Zdrowia wzięli także udział m.in. Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia, Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Marcin Grabowski, p.o. Dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zobacz także