Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Pierwsza edycja Women can do IT za nami!

Women can do IT, to jeden z meet up’ów technologicznych dedykowanych Paniom, organizowany przez Asseco. Pierwsza edycja odbyła się 24 lipca 2019 r. w Warszawie. Wydarzenie opierało się na czterech dwudziestominutowych, merytorycznych prelekcjach oraz networkingu. Tematyka dotyczyła różnych obszarów pracy w sektorze IT.

Wśród zagadnień, poruszanych na spotkaniu były te związane z wyzwaniami w zarządzaniu zespołem projektowym, rolą pełnioną przez product owner’a oraz programowaniu w Pythonie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób związanych z branżą IT. Uczestnicy wysoko ocenili jakość prezentacji, a jako ważną część warsztatów wymienili możliwość networkingu i wymiany doświadczeń.

Informacje o wydarzeniu