Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowoczesne technologie nie muszą być drogie

Zakładanie rachunków i zawieranie umów kredytowych on-line czy też cyfrowa weryfikacja tożsamości to tylko niektóre rozwiązania, jakie coraz częściej są udostępniane klientom instytucji finansowych. Czy banki spółdzielcze też będą je oferować? Czy koszt tych technologii może nie być dla nich znacząco odczuwalny?  M.in. na te pytania odpowiedzi udzielił Marcin Chrobot, Dyrektor Działu Sprzedaży w Asseco.

Asseco tworzy oprogramowanie dla banków spółdzielczych od blisko 30 lat. Jak ocenia Pan poziom ich informatyzacji?

Banki spółdzielcze efektywnie dążą do tego, aby do obsługi swoich klientów wykorzystywać nowoczesne
i zaawansowane technologicznie rozwiązania. Niestety w obecnej sytuacji rynkowej, tym co często uniemożliwia im wdrożenie takich systemów, jest ich wysoka cena. Inwestycje w IT już teraz stanowią znaczną część ich budżetów, a koszt implementacji rozwiązań, wykorzystujących np. sztuczną inteligencję, mógłby te budżety jeszcze bardziej uszczuplić.

Czy zatem jest szansa , że potencjalni i obecni klienci banków spółdzielczych będą mogli, np. nabyć produkty online, korzystając z automatycznej, cyfrowej weryfikacji tożsamości?  

Banki spółdzielcze są otwarte na nowe technologie. Rozmawiając z naszymi klientami podczas licznych spotkań czy też konferencji, widzimy że śledzą oni najnowsze trendy i chcą na nie reagować. W Asseco, wsłuchując się
w potrzeby banków, podjęliśmy decyzję o budowie takiego rozwiązania , które dałoby im do nich dostęp. I tak zrodził się projekt Wspólnej Platformy Informatycznej (WPI).

Wspólnej dla kogo?

Dla banków chcących budować silną, spójną, stabilną a przede wszystkim konkurencyjną markę nowoczesnego sektora spółdzielczego. Mając na uwadze trudną sytuację gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa
w Polsce to właśnie banki spółdzielcze, dzięki wspólnym inicjatywom, mogą stać się strategicznym partnerem lokalnych przedsiębiorstw czy instytucji. Idea jest taka, żeby udostępnić bankom jedną platformę informatyczną, jednocześnie zapewniając im autonomię prowadzenia biznesu. Ponadto model biznesowy naszego rozwiązania został zbudowany tak, aby koszty inwestycji naszego klienta ograniczyć do niezbędnego minimum. Decydując się na wdrożenie WPI, bank nie ponosi ryzyka finansowego niepowodzenia projektu, gdyż jest to jeden
z elementów, który bierze na siebie Asseco. Dzięki temu ma on możliwość pełnego wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych z obszarów bankowości elektronicznej i mobilnej, transakcyjnego czy też związanego z różnego rodzaju sprawozdawczością. Pozwala mu to budować przewagę konkurencyjną na rynku, przy minimalnych kosztach inwestycji.

Jak w takim razie bank płaci Wam za możliwość korzystania z platformy?

W formie stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. W jej ramach klient otrzymuje kompleksowe rozwiązanie, które posiada funkcje dedykowane dla niemal wszystkich obszarów działalności banku. Dodatkowo w zakresie tej opłaty wszystkie systemy dostępne na WPI dostosowywane są do aktualnych wymagań prawnych. Takie rozwiązanie gwarantuje bankowi przewidywalność kosztów ponoszonych na IT. Warto także podkreślić, że WPI jest dostępne w modelu SaaS (Software as a Service) w związku z czym infrastruktura teleinformatyczna, a zwłaszcza jej najdroższa część m.in. aktualizacja oprogramowania narzędziowego, wymiana sprzętu, utrzymanie procesów zamknięcia dnia, backupy, monitoring, bezpieczeństwo lub zmiany prawne jest utrzymywana przez Asseco. Bank nie ponosi więc żadnych kosztów związanych chociażby z rozbudową czy modernizacją tego obszaru.

Wygląda na to, że banki korzystające z WPI nie tylko będą mogły niższym kosztem implementować najnowsze rozwiązania, ale też będą mieć mniej zadań związanych z zarządzaniem swoim IT?

W myśl zasady „nie ucz się oszczędzać, ucz się zarabiać” w WPI tworzymy taką możliwość. Bank z jednej strony ma kontrolę nad wydatkami na infrastrukturę IT, z drugiej platformę, która umożliwia mu rozwój i zwiększanie przychodów z działalności operacyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli mu skupić się na swojej głównej działalności, czyli świadczeniu usług finansowych.

Kiedy platforma będzie dostępna?

Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie wdrożenia w dwóch bankach spółdzielczych. Równolegle prowadzimy też rozmowy z innymi zainteresowanymi tym rozwiązaniem klientami. Zależy nam na tym, aby zaangażować w ten projekt jak największą liczbę banków. Każdy kolejny klient to dodatkowe, cenne doświadczenia, które wzbogacają systemy dostępne w WPI.

Wywiad został opublikowany na portalu: bs.net.pl

Zobacz także