Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kiedy e-podpis zastąpi długopis?

Mija 20 lat od kiedy w Polsce zaczął funkcjonować podpis elektroniczny. Z tej okazji Asseco Data Systems, do którego należy Certum – najdłużej działający w Polsce publiczny ośrodek certyfikacji, a także lider  polskiego rynku e-podpisu i innych usług zaufania,  zorganizowało debatę pt „Kiedy e-podpis zastąpi długopis”. Była ona jednym z punktów spotkania „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej”, które odbyło się w Warszawie 13 marca 2019 r.

Do debaty o e-podpisie zaprosiliśmy Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, a także Wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Wiesława Paluszyńskiego, Wiceprezesa Santander Bank Polska Feliksa Szyszkowiaka, Wiceprezesa Europejskiego Funduszu Leasingowego Radosława Woźniaka oraz Wojciecha Olechno, Head of B2B Mobile w Samsung Polska.

Spotkanie otworzył Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems, który podsumował najważniejsze wydarzenia minionych 20 lat pod kątem rozwoju usług identyfikacji elektronicznej zwracając uwagę na  dynamiczny rozwój e-podpisu, jaki zanotowaliśmy zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Jedną z przyczyn było wejście w życie w 2016 r. unijnego rozporządzenia eIDAS, które otworzyło perspektywę ekspansji e-podpisu. W ciągu nieco ponad dwóch lat przybyło w Polsce ok. 200 tys. nowych użytkowników tego rozwiązania.

W 2002 r. zaczęła obowiązywać ustawa o podpisie elektronicznym, która zrównała w prawie kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. Określiła warunki stosowania bezpiecznego e-podpisu weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych i zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi takie usługi. Stworzenie podstawy prawnej do składania e-podpisu dało początek procesowi upowszechniania się tego rozwiązania. o 2010 r. aktywnych było ok. 250 tys. e-podpisów. Liczba ta podwoiła się w ciągu kolejnych 10 lat. Na początku 2019 r. użytkowników tego rozwiązania było już 495 tys. W następnych latach ich liczba będzie rosnąć w tempie co najmniej kilkunastu procent rocznie – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems.

We wprowadzeniu do debaty na temat przyszłości e-podpisu wystąpił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, zwracając uwagę na fakt, że rozporządzenie eIDAS globalnie wpłynęło na rozwój europejskiego rynku usług elektronicznych. Zwrócił też uwagę na konieczność współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym w zakresie powszechnej świadomości na temat cyfrowej tożsamości oraz korzyści wynikających ze stosowania e-podpisu.

Nowa regulacja, która zastąpiła polską ustawę o podpisie elektronicznym, usunęła w całej Unii bariery hamujące rozwój e-commerce, stworzyła prawną podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych elektronicznie i przyczyniła się do rozwoju europejskiego rynku usług elektronicznych, na którym e-podpis jest podstawowym narzędziem. Podstawą upowszechnienia e-podpisu jest edukacja i budowanie świadomości tego, czym jest cyfrowa tożsamość, co dzięki niej możemy zyskać i jak ją chronić. Świadomość Polaków jest niedostateczna i dlatego wciąż jestem pytany, kiedy wizyty w urzędach przestaną być konieczne – powiedział Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Uczestnicy debaty „Kiedy e-podpis zastąpi długopis”, moderowanej przez dziennikarkę „Pulsu Biznesu” Beatę Tomaszkiewicz zastanawiali się m.in. kiedy dojdzie do szerokiego współdziałania biznesu z administracją w tym zakresie.

Papierowy obieg dokumentów powoli, ale stale ustępuje miejsca systemom elektronicznym. Jest duża szansa, by e-podpis stał się rozwiązaniem, z którym mamy do czynienia na co dzień. Nastąpi to wówczas, gdy na skutek współpracy biznesu i administracji zostanie integralną częścią usług, zwłaszcza tych oferowanych w trybie on-line – powiedział Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Gotowość branży finansowej na upowszechnienie cyfrowych rozwiązań identyfikacji i zadeklarowali przedstawiciele sektora leasingowego i bankowego.

Branża leasingowa jest otwarta na szersze zastosowanie e-podpisu i już w 2019 r. będziemy wprowadzać go tam, gdzie umowy podpisujemy dziś ręcznie – powiedział Radosław Woźniak, wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Nasi klienci chętnie korzystają z elektronicznych udogodnień. Dlatego chcemy dostarczać im rozwiązania, które zachęcą ich do posługiwania się kwalifikowanym e-podpisem – powiedział Feliks Szyszkowiak, wiceprezes Santander Bank Polska.

Podczas debaty wspomniano też o przykładach zastosowania narzędzia e-podpisu w procesach biznesowych z różnych obszarów. Asseco Data Systems przy współpracy z Samsung Polska zrealizowało takie projekty m.in. w branży ochrony zdrowia, a także w branży deweloperskiej.

Szpitale mają obowiązek uzyskania pisemnej zgody pacjenta na przyjęcie do szpitala, a potem na realizację zabiegów medycznych. W Medicover pacjenci mogą już posługiwać się biometrycznym e-podpisem, co otwiera możliwość prowadzenia całości dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Z kolei Echo Investment wdrożyło elektroniczną procedurę odbioru mieszkań i tradycyjne notatniki, formularze, długopisy i dokumenty zastąpiło systemem mobilnego odbioru mieszkań. Filarem tego systemu jest w obu przypadkach zastosowanie narzędzia e-podpisu – powiedział Wojciech Olechno, Head of Mobile B2B, Samsung Polska.

Prezes Asseco Data Systems podsumował, że dziś nie wyobraża sobie codziennej pracy bez mobilnego e-podpisu, który Asseco wprowadziło na rynek (jako pierwsza firma w Polsce) w 2017 r. Dzięki technologii chmurowej kwalifikowany e-podpis równorzędny prawnie z podpisem odręcznym można złożyć przez smartfon, bez konieczności korzystania z komputera stacjonarnego oraz dodatkowych urządzeń w postaci karty i czytnika.

Bez e-podpisu życie byłoby trudniejsze. Gdy w podróży otrzymuję telefon z biura i słyszę, że potrzebny jest mój podpis pod dokumentem, po prostu wyciągam smartfon i składam e-podpis. Trwa to tylko kilka sekund i da się to zrobić np. podczas postoju na czerwonym świetle – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems.

Relacja z tego wydarzenia ukazała się w dzienniku „Puls Biznesu” 20 marca 2019 r.

Zobacz także