Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jaka jest przyszłość rynku e-podpisu i usług zaufania? – debata Asseco

Jak powinny się rozwijać produkty i usługi identyfikacji elektronicznej, aby #paperless stało się faktem? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty, która odbyła się w trakcie Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania, zorganizowanego przez Asseco Data Systems.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego to organizowana już od 19 lat, największa europejska konferencja poświęcona zagadnieniu cyfrowej identyfikacji. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 29-30 maja 2019 r. w Szczecinie. Swoją premierę podczas miał tam m.in. przygotowany przez Obserwatorium.biz, w partnerstwie z Asseco Data Systems raport pt „Biznes bez papieru — komercjalizacja eID i usług zaufania w Polsce i Europie”.  Wnioski płynące z tego dokumentu stały się podstawą do debaty pt „Kierunki rozwoju rynku podpisu elektronicznego i identyfikacji z różnych perspektyw: uczestnicy rynku, dostawcy, administracja”. Wzięli w niej udział przedstawiciele zarówno administracji państwowej, jak i firm komercyjnych. Jakie były najciekawsze wnioski poszczególnych uczestników tej dyskusji?

Cyfryzacja dokumentów i zawieranie umów za pomocą podpisu
elektronicznego jest niezbędnym warunkiem rozwoju e-gospodarki.

prof. Dariusz Szostek, Uniwersytet Opolski

Nową perspektywę dla rozwoju usług eID i UZ w Polsce dało unijne rozporządzenie eIDAS, które weszło w życie w lipcu 2016 r. Teraz trzeba iść do przodu, zrobić szybki postęp. Jest prawo, jest technologia, są produkty. Ważne jest, by zmieniła się mentalność, abyśmy wyszli z tej strefy komfortu i znaleźli klientów, którzy rozumieją, jaki jest cel zmian. Problemem jest często opór ze strony działów prawnych. Żaden prezes nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, jeśli prawnicy nie dadzą zielonego światła. Nie da się jednak interpretować prawa w oderwaniu od technologii i potrzebna jest generalna zmiana podejścia w firmach – zamiast  udowadniać, że czegoś nie da się zrobić, trzeba udowadniać, że się da.

Artur Miękina, Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems

W dziedzinie eID oraz usług zaufania potrzebny jest model federacyjny czyli taki, w którym funkcjonować będzie wiele komplementarnych rozwiązań. To, czy będą one oparte na technologii blockchain, tokenach, smart contracts, DLT czy innych rozwiązaniach ma  drugorzędne znaczenie. Ważne, by nowe narzędzia były masowo wykorzystywane zarówno przez obywateli, jak i sektor komercyjny oraz administrację publiczną.

Anna Weber, Ministerstwo Cyfryzacji

PKO jest pierwszym bankiem i podmiotem gospodarczym w Polsce, który zintegrował się z Profilem Zaufanym. Dzięki temu  nasi klienci wykorzystując wcześniejszy fakt potwierdzenia tożsamości przez bank, mają dostęp do Profilu Zaufanego z poziomu systemu bankowości elektronicznej. Profil Zaufany na masową skalę po raz pierwszy wykorzystano  przy okazji składaniu wniosków o  500 plus – ponad 185 tys. Polaków zrobiło to przez internet. Chcemy być liderem w rozpowszechnianiu tej usługi i kluczowym dostawcą elektronicznej tożsamości dla bankowości i administracji publicznej.

Marcin Idychowski, PKO BP

Dla upowszechnienia podpisu elektronicznego i usług zaufania kluczowe są właśnie potrzeby klienta. Jeśli będziemy myśleć  tylko kategoriami przedsiębiorstwa, szukać oszczędności, nigdy nie przeskoczymy pewnego poziomu, nie trafimy pod strzechy. Nie tylko firma, ale przede wszystkim klient powinien być zainteresowany zawarciem bezpiecznej umowy w formie elektronicznej i to jego właśnie trzeba przekonać.

Wojciech Przybył, Europejski Fundusz Leasingowy

W raporcie po raz pierwszy jako „bloker” rozwoju eID oraz usług zaufania w Polsce nie został wskazany brak regulacji. Rozporządzenie eIDAS zostało bowiem zaimplementowane do polskiego prawa i otworzyło zarówno rynek, jak i administrację publiczną na nowe możliwości. Wciąż jednak brakuje powszechnych komercyjnych usług które mogłyby być impulsem do upowszechnienia podpisu elektronicznego. W tej sytuacji, rolę głównego „generatora popytu” odgrywają usługi publiczne, takie jak CEIDG, gdzie można zdalnie zarejestrować firmę z użyciem profilu zaufanego. Ministerstwo jest gotowe wspierać ideę powołania fundacji promującej cyfrową identyfikację oraz obieg dokumentów, na wzór promującej płatności elektroniczne fundacji Polska Bezgotówkowa. Inicjatywa współpracy powinna jednak wyjść jednak od działających na tym rynku podmiotów i zostać przez nie sfinansowana.

Dariusz Podniesiński, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Budowa sieci 5G to nowe perspektywy rozwoju e-usług, jednak na całym świecie dostawcy cyfrowych rozwiązań napotykają opór ze strony promującego papier lobby firm, które na nim zarabiają – walka o biznes bez papieru będzie więc zacięta.

Wojciech Olechno, Samsung Electronics Polska

Relacja z tej debaty ukazała się w dn. 04.06.2019 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zobacz także