Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jaka będzie przyszłość bankowości oddziałowej?

„Rewitalizować czy zamykać oddziały banków” – pod takim hasłem 10 października w Warszawie odbyło się Asseco Banking Forum 2017, w którym udział wzięło blisko 200 przedstawicieli sektora bankowego, branży IT oraz mediów. W trakcie wydarzenia dyskutowano na temat przyszłości placówek bankowych wobec postępującej rewolucji technologicznej oraz nowoczesnych rozwiązaniach IT, które są odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów.

 

Asseco Banking Forum również w tym roku przyciągnęło kluczowych przedstawicieli oraz ekspertów branży finansowej. Konferencję krótkim wystąpieniem otworzył Adam Góral, prezes Zarządu Asseco Poland, który podkreślił, że choć bankowość wyprzedza pozostałe sektory pod względem technologicznym, to jednak nie należy zwalniać tempa. W naszych pracach badawczo rozwojowych musimy nawet wyprzedzić to, co się wydarzy. Wierzę mocno, ze debata, która się za chwilę rozpocznie będzie dla nas wszystkich pouczająca – powiedział Adam Góral. Podkreślił, że Asseco jest dzisiaj międzynarodową firmą, która skutecznie konkuruje na międzynarodowym rynku. Minęły czasy, gdy musieliśmy korzystać z technologii zagranicznych firm, które wchodziły na nasz rynek. Teraz to one są coraz częściej zainteresowane naszymi rozwiązaniami – zaznaczył Prezes.

 

Wprowadzeniem do dyskusji panelowej było wystąpienie Tomasza Buczaka, Product Portfolio Managera w Asseco Poland, który zwrócił uwagę, że choć liczba oddziałów nadal spada, a statystyczny klient kontaktuje się z bankiem głównie za pośrednictwem kanałów samoobsługowych, to w dalszym ciągu ceni możliwość skorzystania z fachowej pomocy doradcy.

 

W debacie „Rewitalizować czy zamykać oddziały banków?”, którą prowadził dziennikarz ekonomiczny Robert Stanilewicz udział wzięli: Jaromir Frankowicz, Członek Zarządu Idea Banku; Piotr Gawron, Prezes Zarządu Dragon Services; Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu Deutsche Banku Polska; Feliks Szyszkowiak, Wiceprezes Zarządu Banku Zachodniego WBK; Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao oraz Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

 

Podczas dyskusji eksperci zastanawiali się nad przyszłością placówek bankowych i określeniem ich nowej roli w budowaniu relacji z klientem. Wśród ekspertów znaleźli się zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy likwidacji oddziałów. Zdaniem tych ostatnich wysokie koszty i rozwój zdalnych kanałów dostępu powodują, że docelowo wszystkie transakcje będą się odbywać za pośrednictwem internetu.

 

Posiadanie wielu placówek było kiedyś dla banków koniecznością, natomiast dzisiejsza technologia zaczyna być w tym miejscu, gdzie wszystko będzie można zrealizować zdalnie (…) Dlatego z punku widzenia czysto praktycznego zniknie konieczność funkcjonowania oddziałów. Decyzja o ich posiadaniu stanie się strategią biznesową, z której bank będzie mógł skorzystać lub nie – powiedział Zbigniew Pomianek.

 

Leszek Niemycki zwrócił uwagę na aspekt bezpieczeństwa, będącego w dalszym ciągu wyzwaniem w cyfrowej relacji z klientem. Podkreślił, że jeżeli technologie i regulatorzy wspólnie pokonają tę barierę, która utrzymuje konieczność posiadania sieci oddziałów, to będą one zbędne.

 

Zwolennicy rewitalizacji placówek bankowych zwracali uwagę, że nie zawsze chodzi o najtańsze rozwiązania. Należy się skupić na tym, co oddział może zaoferować klientowi, bo docelowo to on zdecyduje o przyszłości placówek. Eksperci byli zgodni, że szansą dla bankowości oddziałowej jest nowoczesna technologia, która powinna zastępować wszystkie czynności transakcyjne. Zdaniem Marka Tomczuka jej wykorzystanie spowoduje, że oddziały staną się ciekawą alternatywą, które będą uzupełniały kanały tradycyjne.

 

Podczas prezentacji pt. „Bankowość przyszłości – człowiek czy komputer?”, którą przygotowali Tomasz Leś, Starszy Menedżer Produktu, Asseco Poland oraz Tomasz Buczak, Product Portfolio Manager, Asseco Poland, zostało przedstawione połączenie zalet bankowości bezpośredniej i systemów oddziałowych. Dzięki wykorzystaniu dwóch autorskich systemów Asseco Customer Banking Platform oraz Asseco Advisory Banking Platform pokazali oni, że placówka przyszłości to połączenie relacji z klientem i nowoczesnych technologii, dzięki którym może on przenieść doświadczenia korzystania z bankowości bezpośredniej na zakup produktu w oddziale.

 

Innowacyjne rozwiązania w bankowości oddziałowej były również tematem wystąpienia Szymona Niemczura, CEO w firmie kontakt.io, który zaprezentował korzyści płynące z wykorzystania Beaconów. Podkreślił, że ich zastosowanie nie tylko pomaga poznać i zrozumieć klienta, ale dzięki automatyzacji procesów usprawnia również pracę doradców.

 

Ważną częścią Asseco Banking Forum 2017 było wystąpienie Artura Wróblewskiego, Global Technology Services Leader Poland and Baltic countries w IBM Polska. W swojej prezentacji pt. „Bank in a box” opowiedział o realizowanym wspólnie z Asseco Poland projekcie dotyczącym budowy systemu centralnego dla Golden Sand Bank. Projekt, który zrealizowany został w jedyne sześć miesięcy, pozwolił na stworzenie pełnej infrastruktury informatycznej. Jest to nowatorskie rozwiązanie typu „as a service”, którego architekturę można budować również w chmurze.

 

Tegoroczne forum zamknęła prezentacja Piotra Czarneckiego, Prezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska, który mówił o tym, jak należy się dostosować się do nowych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nowe modele biznesowe, które kształtują oczekiwania klientów. Podkreślił, konieczność cyfryzacji banków zarówno pod względem produktów jak i obszaru back-office. Digitalizacja jest szansą na zmianę modelu biznesowego. Nie wystarczy jednak myśleć o tym jedynie w kategoriach nowoczesnego oddziału, tylko zmiany dotyczącej zarządzania całą firmą (…) Musimy się uczyć bycia „agile” od firm z branży IT, takich jak m.in. Asseco – powiedział Piotr Czarnecki.

 

Zobacz także