Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak spełnić wymogi ustawy AML?

Ustawa AML nakłada na instytucje szereg obowiązków, których niedopełnienie podlega sankcjom. Stają się one coraz bardziej dotkliwe. Są to grzywny lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wewnętrzne procedury, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, dokumentowanie analiz, stanowią jedne z wielu obszarów, będących przedmiotem kontroli. O tym, co należy zrobić, aby skutecznie spełnić wymogi ustawy AML i jak wykazać, że są one realizowane mówiła Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland podczas konferencji „Od IV do V Dyrektywy AML”. Wydarzenie odbyło się 12 grudnia 2019 r. w Warszawie.

W swojej prezentacji pt. „Rola narzędzi informatycznych w zapobieganiu sankcjom karnym” Edyta Zdziarska wskazała trzy filary, na których opiera się prawidłowa organizacja procesów w obszarze AML.

Instytucje powinny przede wszystkim zadbać o rzetelne procedury wewnętrzne, które w zestawieniu z kompetentnym zespołem AML i odpowiednim narzędziem informatycznym pozwolą na realizację wymogów ustawy. Ważne przy tym, żeby system informatyczny był wyposażony w funkcjonalności, umożliwiające wykazanie, iż instytucja realizuje wymogi regulacyjne, co pozwoli na uniknięcie kar w przypadku kontroli. Przykładem takiego rozwiązania jest Asseco Anti-Money Laundering – powiedziała Edyta Zdziarska.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Asseco w obszarze AML na: iap.asseco.com

Zobacz także