Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Energetyczny sukces w Etiopii

13 marca 2014 r. w Addis Abebie w Etiopii została podpisana umowa pomiędzy Asseco Poland a rządową etiopską agencją Information Network Security Agency (INSA). Dotyczy ona wspólnej realizacji projektu budowy nowoczesnego rynku energii w Etiopii. Wartość zawartej umowy wynosi blisko 10 mln USD, a projekt ma zostać zrealizowany do końca 2015 r.

Budowa nowoczesnego rynku energii ma dla etiopskiej gospodarki znaczenie strategiczne. Zostanie on stworzony przy użyciu autorskiego oprogramowania Asseco z rodziny AUMS oraz naszego know-how w zakresie rozwiązań informatycznych dla sektora energetycznego. Tym samym Asseco Poland ma szansę odegrać znaczącą rolę w rozwoju informatycznym Etiopii i całej Afryki oraz sprawić, aby Polska była rozpoznawana na tym kontynencie jako kraj innowacyjnych technologii, które z powodzeniem mogą być wdrażane w szybko rozwijających się gospodarkach afrykańskich.

– Współpraca Asseco z etiopskim rządem spotkała się ze wsparciem ze strony polskiego MSZ. To wzorcowy przykład zaangażowania naszej dyplomacji w promocję polskiej gospodarki na rynkach światowych. Szczególne podziękowania składam ambasadorowi RP w Etiopii Jackowi Jankowskiemu oraz pracownikom ambasady. Bez ich zaangażowania nie byłoby możliwe odbycie tylu owocnych spotkań z ministrami, przedstawicielami rządu Etiopii oraz przedstawicielami Unii Afrykańskiej. Obecność ambasadora nie tylko podnosiła rangę spotkań, ale również zapewniła większe zainteresowanie ze strony rozmówców – podkreśla Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland.

Umowy „INSA 2.0 Energy Enterprise Management System Development and Implementation” i „An Agreement for an Advisory on ERP Solution” obejmują współpracę Asseco oraz INSA w zakresie wdrożenia rozwiązania niezbędnego do stworzenia w Etiopii nowoczesnego rynku energii. W tym celu zostanie dostarczony i uruchomiony kompleksowy system informatyczny do zarządzania danymi odczytowymi, oparty na autorskim oprogramowaniu Asseco z rodziny Asseco Utility Management Solutions (AUMS). Przewidziane są również usługi doradcze, m.in. związane z rozwojem oprogramowania klasy ERP, a także transfer wiedzy i technologii informatycznych umożliwiających INSA budowę nowoczesnego rynku energii.

– Współpraca z Etiopią ma strategiczne znaczenie dla ekspansji produktów z rodziny AUMS na rynki zagraniczne. To dla nas ogromny sukces i pierwszy wymierny efekt działań sprzedażowych na rynku afrykańskim. Realizacja tego projektu to jednocześnie ogromna szansa na dalszą ekspansję Asseco w Afryce, nie tylko w sektorze energetycznym – mówi Paweł Piwowar, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Sztandarowym produktem Asseco dla energetyki jest system AUMS Biling, certyfikowany w laboratorium IBM w Singapurze, wdrożony z sukcesem m.in. w Grupie Tauron, Grupie PGNiG czy Polkomtelu. Zespół Asseco Poland od kilkunastu lat realizuje projekty dla energetyki. Inżynierowie spółki projektowali i wdrażali innowacyjne systemy informatyczne w większości przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Firma współpracuje z klientami na zasadzie partnerstwa. Wspomaga ich w procesie tworzenia nowych rozwiązań – od etapu promocji pomysłu do jego realizacji. Asseco nie tylko jest partnerem w projektowaniu rozwiązań czysto informatycznych, lecz także oferuje swoją wiedzę i doświadczenie w procesie planowania zmian organizacyjnych, kreowania po stronie klienta nowych procesów i metod działania. Asseco Poland korzysta z uznanych w świecie modeli usprawniających działalność przedsiębiorstw. Zostały one przystosowane do specyfiki rynku informatycznego i zmodyfikowane dzięki doświadczeniom zdobytym podczas realizacji złożonych projektów dla klientów korporacyjnych.

Zobacz także