Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

e-Zdrowie w praktyce – podsumowanie konferencji Partnerstwo dla Zdrowia

Zakończyła się 11. edycja konferencji Asseco – Partnerstwo dla Zdrowia, która odbyła się w dniach 11-12 października br. w Serocku. Wzięło w niej udział ponad 250 osób, w tym prezesi i dyrektorzy placówek medycznych z całej Polski. Wśród gości specjalnych byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tegoroczne wydarzenie było poświęcone przede wszystkim tematom z obszaru realizacji strategii e-Zdrowia oraz gotowości jednostek medycznych do wejścia w życie e-Usług.

Konferencję otworzyli wspólnie – Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland oraz Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Systemy informatyczne, które dostarcza Asseco zarówno dla dużych szpitali, jak i małych przychodni są już w pełni przystosowane do świadczenia tzw. e-Usług. Potwierdzeniem tych słów jest m.in. zakończony przez nas pilotaż e-Recept – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Warto dodać, przy tej okazji, że cyfryzacja nie powinna być traktowana jedynie, jako spełnienie zapisów regulacyjnych, ale przede wszystkim jej celem powinno być spełnienie oczekiwań pacjentów i personelu medycznego – dodał.

W pierwszej debacie pt. „Cyfrowa e-wolucja w służbie zdrowia” wzięli udział Krzysztof Groyecki oraz Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Bartłomiej Wnuk, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a także Marcin Grabowski, Dyrektor IT w NFZ. Podczas dyskusji rozmawiano m.in. na temat postępu procesu digitalizacji służby zdrowia. Omówiono takie projekty, jak na przykład e-Receptę i e-Skierowanie oraz wejście elektronicznej dokumentacji. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia podkreślali zgodnie, że nie ma odwrotu od digitalizacji usług medycznych. Jej celem powinno być przede wszystkim budowanie skoncentrowanego na pacjencie i efektywnego systemu zdrowia.

O tym, jakie możliwości oferuje system Asseco Medical Management Solutions (AMMS) w kwestii realizacji strategii e-Zdrowia – mówił Paweł Kielc, Dyrektor Działu Rozwiązań dla Świadczeniodawców, Asseco Poland.

Z punktu widzenia producenta oprogramowania ważne jest, aby rozwiązanie spełniało stawiane przed nim oczekiwania i działało sprawnie. Stabilne formaty, uznane standardy – to jest to, co zapewnia bezpieczeństwo realizowanych usług. Ważna jest też tzw. interoperacyjność, czyli współpraca różnych systemów ze sobą na każdym poziomie. Asseco na bieżąco angażuje się w pilotaże rozwiązań uruchamianych w ramach e-Usług, co powoduje że nasz system AMMS jest w pełni dostoswany do nadchodzących zmian – powiedział Paweł Kielc.

Podczas kolejnej sesji został zaprezentowany portal e-Dawca, realizowany przez Asseco dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Edyta Sosnowska – Potempa, Dyrektor Działu Rozwiązań dla Krwiodawstwa, Asseco Poland oraz Damian Bankiewicz, Dyrektor Departamentu Projektów Dedykowanych, Asseco Poland, przedstawili m.in. korzyści, które oferuje nowe rozwiązanie zarówno dla dawców krwi, jak i dla RCKiK.

Odbiorcą rozwiązania jest RCKiK, ale głównym beneficjentem wdrożenia rozwiązania będą dawcy krwi. Portal jest uzupełnieniem brakujących informacji w legitymacjach dla dawców krwi. Pozwala m.in. na obniżenie kosztów obsługi informacyjnej i jest dobrą alternatywą dla SMS-ów – powiedziała Edyta Sosnowska – Potempa.

Podczas prezentacji „Wszyscy jesteśmy e-Pacjentami” Szymon Chamuczyński, Dyrektor Departamentu Produktów Masowych Asseco Poland mówił o nowym, mobilnym rozwiązaniu dla pacjentów oraz placówek medycznych – aplikacji Informacje Medyczne. Zapewnia ona sprawną i bezpieczną wymianę dokumentacji medycznej pomiędzy pacjentem, a jednostką medyczną.

Rozwój aplikacji mobilnych to odpowiedź Asseco na oczekiwania zarówno pacjentów, jak i placówek ochrony zdrowia. Dzisiejszy pacjent chce mieć zawsze aktualne dane, liczy się dla niego czas oraz jakość obsługi, a wszystkim uczestnikom komunikacji zależy na zapewnieniu jej bezpieczeństwa .Te założenia spełnia rozwijana przez nas aplikacja Informacje Medyczne – powiedział Szymon Chamuczyński.

W programie konferencji znalazły się także wystąpienia partnerów, którzy zaprezentowali swoje rozwiązania dla sektora zdrowia — Asseco Data Systems, Dräger Polska, IBM Polska, M2M Team oraz firmy Xerex.

Zobacz także