Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Dynamiczny rozwój i rosnąca rola cyfryzacji – Asseco podsumowuje wyniki za rok 2020

W 2020 roku Asseco osiągnęło 12,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 14% więcej niż w roku 2019. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 11% i wyniosła 9,6 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 402 mln zł, co w obydwu przypadkach oznacza wzrost o 25%. Grupa zanotowała istotne wzrosty wyników we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

W minionym roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 1,5 mld zł i był wyższy o 23%, a zysk netto non-IFRS ukształtował się na poziomie 454 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do roku 2019.

Grupa wypracowała lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych, co było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz przyspieszonej cyfryzacji firm i instytucji wywołanej przez pandemię. W 2020 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 15% do 7,6 mld zł, a zysk operacyjny o 30% do 615 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 10% i ukształtowały się na poziomie 3,2 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 12% do 389 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,4 mld zł, czyli o 18% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 40% wyższy i wyniósł 215 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo w 2020 r. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 36% oraz instytucje publiczne – 25%.

Rok 2020 był bardzo dobrym rokiem dla Asseco. Pomimo dużej niepewności na rynku udało nam się poprawić wyniki, umacniając naszą pozycję we wszystkich segmentach oraz sektorach działalności. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w firmach i instytucjach sprawiło, że koncentrowaliśmy się na jak najlepszym wsparciu klientów w obliczu pandemii. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię silnej dywersyfikacji biznesu – na poziomie krajów, sektorów i produktów. Niezmiennie kluczowa była dla nas sprzedaż własnego oprogramowania i świadczenie usług z nim związanych, a także zwiększanie skali naszego biznesu poprzez dalsze akwizycje. W ubiegłym roku dołączyło do nas 15 nowych spółek, co pozwoliło wzmocnić naszą pozycję na rynkach zagranicznych – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 r. w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 7,6 mld zł i jest o 13% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Myśląc o perspektywach rozwoju mamy świadomość, że gospodarka znalazła się w trudnej sytuacji, dlatego do przyszłości podchodzimy z umiarkowanym optymizmem. Naszym celem jest utrzymanie wiodącej pozycji w strategicznych dla Asseco sektorach: bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej i administracji publicznej. Stawiamy na dalszy rozwój w obszarze własnych produktów i usług. Poza rozwiązaniami sektorowymi, priorytetem są dla nas również systemy ERP, płatności oraz usługi zaufania. Będziemy inwestować w rozwój produktów chmurowych i usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Chcemy dalej rozwijać się poprzez przejęcia i wzmacniać nasze kompetencje w poszczególnych sektorach. Interesują nas firmy podobne do Asseco: z własnymi produktami, ze stabilną sytuacją finansową, działające w podobnych sektorach i których właściciele chcieliby pozostać po akwizycji w firmie oraz rozwijać ją wspólnie z nami – dodaje Adam Góral.

Asseco konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i dzieli się z nimi zyskiem. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie polityki dywidendowej z obecnej, „od 10% do 40%”, na nową – powyżej 50% zysku. W tym roku rekomenduje wypłatę 258 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, co oznacza 3,11 zł na jedną akcję oraz stanowi 64% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także