Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku operacyjnego – dynamiczny rozwój Asseco w trzech kwartałach 2019 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy wzrosły o 16% i osiągnęły poziom 7,7 mld zł. Wypracowano 715 mln zł zysku operacyjnego, czyli więcej o 28% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. Asseco skutecznie kontynuuje strategię rozwoju na rynkach zagranicznych, na których wypracowało już 88% przychodów. Fundamentem działalności Asseco jest sprzedaż własnego oprogramowania i usług, która po wzroście o 16% wyniosła ponad 6,3 mld zł.

Dla oceny sytuacji finansowej i biznesowej Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS*. Po trzech kwartałach 2019 roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 885,5 mln zł i był wyższy o 19%, a zysk netto non-IFRS wyniósł 270,2 mln zł.

Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników oraz dynamicznego rozwoju Asseco na międzynarodowych rynkach. W szczególności cieszą nas dwucyfrowe wzrosty na poziomie przychodów oraz zysku operacyjnego. Widzimy pozytywny wpływ realizacji naszej strategii, która opiera się na ekspansji międzynarodowej oraz dywersyfikacji naszego biznesu. Asseco International osiągnęło 13% wzrostu sprzedaży do poziomu 2,0 mld zł oraz poprawiło rentowność. Grupa Formula Systems także osiągnęła wyższą marżę przy dwucyfrowym wzroście przychodów. Zrealizowane w analizowanych kwartałach akwizycje dają nam ciekawe perspektywy rozwoju na nowych rynkach oraz poszerzenia oferty innowacyjnych produktów IT. W segmencie Asseco Poland wypracowaliśmy 893,8 mln zł przychodów. Jesteśmy zadowoleni z podpisania nowych, długoterminowych umów z instytucjami z sektora publicznego i przedsiębiorstw o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. Odnotowaliśmy też wzrost sprzedaży w sektorze zdrowia, dzięki realizacji nowych, ważnych projektów związanych z cyfryzacją tego obszaru. Osiągnęliśmy też bardzo dobre rezultaty w bankowości, mimo wysokiej bazy przychodów osiągniętych w tym samym okresie zeszłego roku – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wynosiły odpowiednio: bankowość i finanse – 39% (3,0 mld zł), przedsiębiorstwa – 38% (2,9 mld zł) oraz administracja publiczna – 23% (1,8 mld zł). Asseco jest także zdywersyfikowane geograficznie i prezentuje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Formula Systems wygenerowała 62% skonsolidowanych przychodów Grupy (4,8 mld zł), Asseco International – 26% (2,0 mld zł) oraz Asseco Poland – 12% (0,9 mld zł).

Obecnie portfel zamówień Grupy na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi 10,1 mld zł i jest o 14% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w listopadzie 2018 roku.

*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także