Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Cyfrowy przemysł

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji już po raz VII zorganizowała Forum Gospodarcze TIME, podczas którego rozmawiano o cyfrowym rozwoju infrastruktury i przemysłu. Asseco, które było partnerem wspierającym wydarzenia, wzięło udział w dwóch panelach dyskusyjnych.

 
Tematyka Forum, które odbyło się 9 marca a Warszawie była związana z realizacją programów operacyjnych Unii Europejskiej i tym, czy pozyskane wsparcie finansowe zwiększy innowacyjność polskiego sektora ICT. Jednym z zagadnień poruszonym przez uczestników była synergia innowacji i standaryzacji oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie procesów cyfryzacji gospodarki.

 
Niezbędna jest poprawa jakości wymiany danych o produktach i procesach inteligentnej energetyki, która stanowi ścisłe powiązanie przepływu energii z przepływem informacji – powiedział Andrzej Sobolewski z Pionu Administracji Publicznej, Asseco Poland, który brał udział w dyskusji. Dla zachowania bezpieczeństwa cybernernetycznego konieczne są też badania nad technologiami zarządzającymi sieciami energetycznymi i przyłączonymi do nich inteligentnymi urządzeniami – dodał.

 
W trakcie spotkania omawiano program budowy systemu bezpieczeństwa cyfrowego państwa, instytucji, przedsiębiorstw i obywateli. Tę część rozmów swoim wystąpieniem otworzył Waldemar Szulik, Starszy Menadżer w Dziale Rozwoju Technologii, Asseco Poland. Skoncentrował się on na omówieniu możliwych kierunków doskonalenia bezpieczeństwa cyfrowego, w tym przedstawieniu zarysu koncepcji krajowego systemu ochrony cyberprzestrzeni RP.

 
Bezpieczeństwa nie można traktować fragmentarycznie, gdyż może to doprowadzić do uzyskania efektu „linii Maginota”, czyli nieskutecznej ochrony i iluzorycznego poczucia bezpieczeństwa – powiedział Waldemar Szulik.

 
Ponadto temat budowy systemu zabezpieczeń w trakcie panelu dyskusyjnego poruszył Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej.

 
Podczas Forum Gospodarczego TIME spotykają się przedstawiciele przemysłu ICT, którzy podsumowują dorobek sektora nowoczesnych technologii. Prezentują stan realizacji celów i potrzeb branży, a także omawiają najważniejsze zagadnienia problemowe, których rozwiązywanie decyduje o tempie i kierunkach rozwoju rynku komunikacji elektronicznej w Polsce i na świecie.

Zobacz także