Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

BFF Banking Group i Asseco wdrażają platformę do e-podpisu dla pracowników w Polsce

BFF Banking Group – wiodący bank oferujący usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – i Asseco Data Systems – jeden z największych dostawców usług zaufania i e-podpisu w Polsce – podpisały porozumienie dotyczące wdrożenia platformy do elektronicznego podpisywania dokumentów dla pracowników BFF w Polsce.

Wdrożenie e-podpisu potwierdza dążenie Grupy BFF do ciągłego poszukiwania innowacji oraz nowoczesnych rozwiązań, zaspokajających potrzeby zarówno pracowników, jak i klientów. Platforma pozwoli pracownikom BFF podpisywać elektronicznie wszystkie dokumenty, niezależnie od urządzenia, z którego korzystają.  Umożliwiła to usługa SimplySign – funkcjonujący w chmurze kwalifikowany podpis elektroniczny w formie mobilnej aplikacji.

BFF Banking Group w Polsce to przykład partnera zdecydowanego, otwartego na nowe rozwiązania, który od początku wiedział, czego potrzebuje. To najważniejszy warunek powodzenia projektu paperlessowego. Cieszę się, że BFF Banking Group w Polsce dołączył do organizacji, które zaufały doświadczeniu Asseco i doceniły ogromną wartość podpisu elektronicznego – powiedział Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Wprowadzenie podpisu elektronicznego umożliwiło nam dalsze rozwijanie procesów „paperless”, które są dzisiaj kluczowe dla naszych procesów operacyjnych. Nie jest to tylko element polityki ESG, ale także konieczność dla przedsiębiorstw, które uznają innowacje za klucz do polepszenia jakości pracy dla swoich pracowników, całej firmy, a także klientów. Właśnie dzięki takiemu podejściu udało nam się podtrzymać nasze działania operacyjne podczas epidemii Covid-19 – powiedział Urban Kielichowski, Dyrektor, Operacje, BFF Banking Group w Polsce.

O BFF Banking Group:
BFF Banking Group, jest wiodącym graczem na rynku faktoringu i zarządzania należnościami administracji publicznej w Europie. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i Słowacji. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2019 roku Grupa osiągnęła skonsolidowany skorygowany zysk netto na poziomie 98,8 mln EUR ze wskaźnikiem CET1 na poziomie 11,2% na koniec marca 2020.

O Asseco Data Systems:
Asseco Data Systems jest jedną z największych firm IT w Polsce. Dostarcza produkty i usługi, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, a także rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej. Działalność spółki skoncentrowana jest na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej. Asseco Data Systems należy do Grupy Asseco, która jest liderem branży IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa działa w ponad 55 krajach na świecie i zatrudnia ponad 27 tys. osób.

Zobacz także