Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco zajmie się Bankiem Krwi i Bankiem Tkanek

Pion Opieki Zdrowotnej będzie odpowiadał za wsparcie informatyczne dla oprogramowania Bank Krwi i Bank Tkanek, a także systemu wspomagającego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Wartość umowy to ponad 0,5 mln zł brutto.

Asseco zapewni usługi serwisu, konsultacji, doradztwa, prowadzenia szkoleń oraz rozwoju oprogramowania Bank Krwi, które usprawnia organizację poboru, produkcji i przetaczania krwi oraz Bank Tkanek służącego do obsługi pobierania, przygotowywania, przechowywania, jak również dystrybucji tkanek.