Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco zadba o obsługę pacjentów Grupy American Heart of Poland

Asseco Poland podpisało umowę na dostawę licencji systemu AMMS – Asseco Medical Management Solutions dla Grupy American Heart of Poland. Jest to sieć wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii działających na terenie Polski.

Założeniem projektu jest informatyzacja części medycznych (HIS), która obejmie docelowo 14 placówek należących do Grupy American Heart of Poland. Pozwoli to na efektywniejsze zarządzanie procesem leczenia pacjentów i podniesie jakość ich obsługi oraz monitorowanie jakości i kosztów usług medycznych. Dzięki AMMS będzie możliwe m.in. prowadzenie cyfrowej dokumentacji medycznej oraz dostęp do systemu NFZ, co zapewni wsparcie w zakresie komunikacji z Funduszem i prognozowania przychodów. Rozwiązanie Asseco poprawi pracę oddziałów, poradni, bloków operacyjnych oraz pracowni diagnostycznych. Dodatkowo, w ramach umowy Asseco uruchomi środowisko serwerowe, na którym będzie zainstalowany system AMMS. Planowana jest także dalsza rozbudowa systemu.

Rozwiązania, takie jak Asseco Medical Management Solutions gwarantują pacjentom łatwiejszy dostęp do usług świadczonych przez jednostki służby zdrowia, zapewniają także personelowi medycznemu ich szybką obsługę. Dla Grupy American Heart of Poland istotne znaczenie miało to, aby system informatyczny był kompleksowym i jednolitym narzędziem, ale równocześnie otwartym na rozbudowę i integracje z innymi platformami, głownie z rynku ERP i baz danych do analiz naukowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

System AMMS jest to kompleksowe rozwiązanie informatyczne dedykowane głównie dużym
i średnim szpitalom, klinikom i centrom medycznym.

***

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie. Jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ponad 14 tys. przychodni i gabinetów lekarskich.

American Heart of Poland S.A. jest największym dostarczycielem nowoczesnych i kompleksowych usług sercowo-naczyniowych w Polsce, prowadzącym obok usług medycznych również działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową. AHP wspiera swoją działalnością instytucje badawcze i polskich prywatnych producentów sprzętu i oprogramowania medycznego. Dla AHP bardzo ważne jest wprowadzanie rozwiązań, które poprawiają komfort i jakoś usług medycznych świadczonych dla pacjentów z Polski i nie tylko.

 

Powiązany materiał

Zobacz także