Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wśród Liderów Bankowości i Ubezpieczeń

Asseco było Partnerem Strategicznym 14. edycji Warsaw International Banking Summit, która odbyła się w dniach 4-5 października w Warszawie. W konferencji wzięło udział ponad 600 osób. Jej głównym celem jest wymiana opinii na temat rozwoju branży finansowej, pomiędzy kluczowymi przedstawicielami sektora finansowego, a dostawcami technologicznych rozwiązań dla banków.

 

Nad agendą spotkania, jak co roku czuwa Rada Programowa, w której zasiadają m.in.: Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland, Jacek Bartkiewicz, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski, Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska, Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski.

 

Tegoroczną konferencję otworzył panel dyskusyjny poświęcony dyrektywie PSD 2 oraz zmianom, jakie przyniesie w sektorze bankowym m.in. w kontekście ich relacji ze środowiskiem fintechów. Nowe regulacje przewidują m.in., że banki będą zobowiązane, by dać dostęp do rachunków swoich klientów (za ich zgodą) podmiotom trzecim. Pojawiają się więc obawy, że „tradycyjne” banki staną się tylko dostawcami podstawowych produktów, takich jak na przykład kredyty, a to fintechy będą na nich zarabiać, oferując aplikacje umożliwiające porównanie oferty banków oraz złożenie wniosku za ich pośrednictwem. Z drugiej strony jest to szansa na wypracowanie korzystnego dla obu stron modelu współpracy. Przykładem może być RBS Bank, który oferuje zniżki na finansowanie łańcucha dostaw klientom korzystającym z e-fakturowania przez platformę firmy Taulia.

 

Konferencja Warsaw International Banking Summit realizowana jest wspólnie z Insurance Forum, Połączenie tych 2. wydarzeń daje okazję do zapoznania się z najbardziej kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed branżą finansową. Gościem honorowym tegorocznej edycji był Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Finansów.

 

 

Zobacz także