Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wprowadza AUMS Biling & CIS w wersji 4.0.

Zmiany zachodzące na rynku energii wymagają znacznego rozwoju i przebudowy systemów IT. Dlatego też Asseco Poland wprowadza AUMS Biling & CIS 4.0. (system do rozliczeń i obsługi klientów), który jest kontynuacją dotychczasowej linii produktowej 3.0, sztandarowego produktu firmy i jego dostosowaniem do wyzwań stojących przed polskim rynkiem energii. Rozwiązanie będzie udostępnione dla wszystkich dotychczasowych klientów, w ramach oraz na warunkach, obecnie posiadanych umów licencyjnych. 

Przed branżą energetyczną stoi wiele wyzwań związanych z trendem 3D, czyli decentralizacją, dekarbonizacją i digitalizacją. Zjawiska te mają charakter globalny. W Polsce naglące staje się także wsparcie procesów konsolidacyjnych w istniejących grupach energetycznych. Dodatkowo szereg zmian prawnych związanych m.in. z Rynkiem Mocy, OZE, zmianami na Rynku Bilansującym oraz przede wszystkim z powołaniem OIRE wraz z Centralnym System Informacji o Rynku Energii powoduje, że systemy obsługi klienta czeka dynamiczny i skomplikowany rozwój. AUMS Biling & CIS w wersji 4.0 powstał jako odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku, w wyniku inwestycji wspieranych także projektem współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz we współpracy z gronem krajowych i zagranicznych ekspertów.

AUMS Biling & CIS 4.0 to jeden z najnowocześniejszych systemów obsługi klienta, w którym dokonano istotnych zmian związanych z technologią, a także automatyzacją procesów biznesowych. Wprowadzono optymalizacje w zarządzaniu pracą w systemie, standaryzacje wymiany danych oraz szereg nowych funkcjonalności. System jest całkowicie otwarty oraz daje nieograniczone możliwości samodzielnego rozwoju przez przedsiębiorstwo energetyczne i we współpracy z partnerami zewnętrznymi (brak vendor-locking). Zastosowane technologie umożliwiają wykorzystanie baz danych opartych na OpenSource, a dodatkowo wdrożone narzędzia oraz przyjęta strategia wielochmurowa (multicloud) i hybrydowa (hybrid cloud) umożliwia przeniesienia systemu do dowolnej chmury wybranego dostawcy.

Jako wieloletni partner sektora energetycznego zdajemy sobie sprawę, że obecnie kluczowe jest szerokie otwarcie systemów i pozbawienie ich cech vendor-lockingu (uzależnienia od dostawcy). Jest to jedyna droga do szybkiego oraz elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku energii. Z drugiej strony taką samą elastyczność chcemy zapewnić naszym klientom w doborze szeroko pojmowanej infrastruktury, w tym chmurowej, czy też baz danych. Takie podejście gwarantuje, że nasi klienci udźwigną nadchodzące zmiany – podkreśla Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland.

AUMS Biling & CIS 4.0 oferuje również szereg nowych funkcjonalności, które przede wszystkim związane są z możliwością rozbudowy oferty, w tym o produkty czy usługi konwergentne. Wprowadzony został również nowy model danych oparty o konto rozliczeniowe, na którym rejestrowane są dane wielu stron umowy – nabywców i odbiorców. W standardzie oferowane są mechanizmy, pozwalające dokonywać rozliczeń pojedynczych urządzeń odbiorcy w ramach Internetu Rzeczy (OiT).

Rozbudowa funkcjonalna i cyfryzacja usług była kolejnym ważnym celem wprowadzanych zmian. Umożliwia naszym Klientom obniżenie kosztów obsługi ich odbiorców, chociażby m.in. poprzez automatyzację procesów czy optymalizację pracy. Z prowadzonych szacunków, analiz i opinii ekspertów wynika, że koszty te mogą zmaleć o 30%. Jeżeli dołożymy do tego podobnie szacowane zwiększenie przychodów na poziomie 20%, m.in. z tytułu rozbudowy w systemie możliwości sprzedaży wielu produktów i tworzenia ofert konwergentnych, to stosowanie naszych rozwiązań jest także uzasadnione ekonomicznie – dodaje Tomasz Bendlewski.

Grupa Asseco rozlicza w swoich systemach łącznie ponad czterdzieści milionów punktów poboru energii elektrycznej i gazu na świecie. W samej Polsce ponad 60% rachunków za energię jest generowanych w oparciu o AUMS Biling & CIS. Wśród krajowych firm, które wybrały system  bilingowy AUMS są koncerny energetyczne: ENEA, ENERGA, TAURON, PGE, PGNIG OD oraz wiodące firmy telekomunikacyjne ORANGE i POLKOMTEL.

Zobacz także