Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Western Europe sprzedaje Matrix42

Asseco Western Europe podpisało umowę warunkową sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji spółki Matrix42. Transakcja ma mieć charakter wykupu menedżerskiego i odbędzie się we współpracy z funduszem private equity – EMERAM Capital Partners GmbH. Strony nie ujawniają wartości transakcji.

 

Matrix42 AG to spółka należąca dotąd do Asseco Western Europe, działająca przede wszystkim na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii (DACH) oraz Australii, która oferuje aplikacje do zarządzania cyklem życia produktów oraz oprogramowanie wspomagające zarządzanie zasobami IT (IT SM). Jej produkty są skierowane do średnich przedsiębiorstw. Matrix42 jest liderem w tej klasie oprogramowania na rynku niemieckim. Dotychczasowi menedżerowie spółki zwrócili się do Asseco z propozycją wykupu menedżerskiego – Asseco posiada 97,2% akcji Matrix42.

 

Biorąc pod uwagę naszą strategię oraz plany rozwoju na rynkach wschodzących, wyraziliśmy przychylność dla idei wykupu akcji spółki Matrix42 przez jej menedżerów oraz wsparliśmy ich w tym procesie – powiedział Jacek Duch, Przewodniczący Rady Nadzorczej Asseco Poland. Matrix42 będzie nadal w bardzo dobrych rękach i będzie zarządzany przez doświadczonych menedżerów, którzy bardzo dobrze znają tę spółkę oraz mają wizję tego, jak ją dalej rozwijać – dodał.

 

Od 2008 roku, gdy Matrix42 stał się częścią Grupy Asseco, konsekwentnie rozwijaliśmy swoją działalność. Czuliśmy się bardzo komfortowo, będąc członkiem Grupy Asseco, a nasza współpraca była oparta na dużym zaufaniu. Matrix42 znalazł w EMERAM partnera, który przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na kluczowych dla niej rynkach, jak również do jej międzynarodowej ekspansji. Dzięki temu, że w trakcie realizacji procesu sprzedaży spółki, wybraliśmy EMERAM, osiągniemy jeszcze większe sukcesy w przyszłości. EMERAM, posiadając międzynarodową sieć współpracowników oraz wiedzę branżową, pomoże Matrix42 uwolnić dotychczas niewykorzystywany potencjał – powiedział Jochen Jaser, Prezes Matrix42.

 

Matrix42 działa na dynamicznym i ciekawym rynku, dostarczając przyszłościowe rozwiązania klasy Workplace Management. Innowacyjne usługi, oferowane przez firmę, zapewniają jej szerokie możliwości ekspansji. Będąc partnerem Matrix42, zamierzamy wspierać jej Zarząd w realizacji powyższych zadań i kontynuacji rozwoju firmy – powiedział Kai Köppen, Współzałożyciel EMERAM Capital Partners.

 

Sprzedaż Matrix42 będzie kolejnym krokiem w reorganizacji struktury Grupy Asseco. W 2014 roku sprzedano udziały w słowackiej firmie telekomunikacyjnej Slovanet. Ponadto w lipcu br. Grupie Sapiens sprzedano, działającą na rynku polskim, spółkę ubezpieczeniową Insseco. Również w tym roku, na bazie kompetencji sześciu polskich firm z Grupy, powołano jedną dużą spółkę – Asseco Data Systems. W ostatnim czasie Asseco przeprowadzało też nowe akwizycje, mające na celu rozwój kompetencji i nowych rynków – we wrześniu podpisało umowę nabycia za 21,5 mln euro, pakietu większościowego akcji w portugalskiej spółce informatycznej Exictos, która obsługuje klientów m.in. z sektora bankowego i koncentruje swoją działalność na rynkach afrykańskich. W tym samym miesiącu Asseco podpisało także z głównymi akcjonariuszami polskiej spółki Infovide-Matrix porozumienie dotyczące nabycia większościowego pakietu akcji oraz ogłosiło wezwanie na wszystkie akcje.