Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wdrożyło nowoczesny system do zdalnej obsługi klientów w ZWIK Grodzisk Mazowiecki

Asseco Data Systems zakończyło implementację systemu elektronicznego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim. Celem współpracy było umożliwienie dostępu klientom oraz kontrahentom ZWIK do jak najszerszego zakresu usług i informacji publicznych drogą elektroniczną. W ramach projektu wdrożono m.in. eBOK, czyli elektroniczne biuro obsługi klienta, elektroniczny obieg dokumentów oraz rozbudowano system bilingowy. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań usprawniono komunikację z odbiorcami usług świadczonych przez ZWIK w Grodzisku Mazowieckim, a sprawy bieżące mogą być załatwiane za pomocą kanałów online.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim w pełnym zakresie prowadzi gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy. Głównym celem Spółki jest dostarczanie odbiorcom wody usług o najwyższej jakości oraz ochrona środowiska. Aby jeszcze pełniej odpowiadać na potrzeby swoich klientów, spółka zdecydowała się na usprawnienie procesów komunikacji z odbiorcami poprzez udostępnienie e-usług, które w całości będą realizowane elektronicznie.

Pandemia wpłynęła na poziom ucyfrowienia społeczeństwa oraz wzrost zaufania do transakcji online. Widzimy to także wśród naszych klientów. W kwietniu 2020 roku rozpoczęliśmy ogromny projekt transformacji cyfrowej naszego przedsiębiorstwa nie wiedząc, jak bardzo te zmiany będą potrzebne w czasie rozwijającej się pandemii. Realizacja pozwoliła usprawnić komunikację z odbiorcami, zapewniła sprawny dostęp do e-usług oraz umożliwiła załatwianie wielu spraw zdalnie, bez konieczności osobistej wizyty. Ponadto rozwiązanie Asseco Data Systems uporządkowało i usprawniło również procesy wewnętrzne realizowane w ZWIK – podkreśla Piotr Okoń, Kierownik Działu Obsługi Klienta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim.

Zakończone, kompleksowe wdrożenie obejmowało wprowadzenie elektronicznego biura obsługi klienta, możliwości potwierdzenia tożsamości osoby fizycznej za pomocą środków identyfikacji elektronicznej udostępnianych przez Dostawców Tożsamości tj. Profil zaufany lub banki, ponadto umożliwiono opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Rozwiązanie uzupełnił wewnętrzny system obiegu informacji elektronicznej w przedsiębiorstwie obejmujący zarówno dokumenty elektroniczne, jak i otrzymane w formie papierowej wspierający digitalizację.

W ramach projektu realizowanego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim wdrożone zostały nowe rozwiązania, które w znaczący sposób podnoszą poziom obsługi klientów oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szeroki zakres merytoryczny projektu był dla nas wyzwaniem i okazją do pogłębiania kompetencji zespołu. Warto podkreślić, że po raz pierwszy opracowaliśmy i dostarczyliśmy rozwiązania optymalizujące wewnętrzną kontrolę budżetową dla procesów zakupowych. Wszystkie dokumenty objęte tymi procesami przetwarzane są obecnie w formie elektronicznej. Są również objęte automatyczną kontrolą zgodności z przyjętymi programami finansowymi i zawartymi umowami, zarówno na etapie planowania wydatków, jak i też ich rozliczania. Całość działań prowadzona była w okresie trwającej pandemii, co wpłynęło na zdalny sposób realizacji. Jednak dzięki zaangażowaniu wszystkich stron udało się z sukcesem zakończyć tak skomplikowany projekt – podkreśla Kamil Zajkowski, Dyrektor Sprzedaży Pionu Rozwiązań Komunalnych, Asseco Data Systems.

Wdrożenie modułu eBOK pozwoliło na usprawnienie komunikacji z odbiorcami świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Platforma internetowa została zintegrowana z usługą publiczną Węzeł Krajowy w zakresie potwierdzania tożsamości za pomocą środków integracji elektronicznej, a także ePUAP w zakresie uzyskiwania podpisu zaufanego pod dokumentem elektronicznym. Klienci mają możliwość skorzystania także z e-Płatności i opłacenia faktur za usługi. System umożliwia im także dostęp do podstawowych informacji m.in. wykazu faktur oraz historii odczytów na wodomierzach.