Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco w programie kosmicznym

Asseco Poland S.A. od lat z sukcesem największych realizuje projekty dla międzynarodowych instytucji i organizacji, jak m.in. NATO i UE. Ich realizacją zajmuje się wyspecjalizowany zespół pracowników Departamentu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa. Departament jako pierwsza – i jak dotąd jedyna – polska organizacja zimująca się produkcją oprogramowania, może pochwalić się formalną oceną zgodności z Capability Maturity Model Integration for Development na trzecim poziomie dojrzałości. CMMI służy do ułatwienia współpracy między organizacjami, zwłaszcza przy skomplikowanych projektach zakrojonych na szeroką skalę. Pozwala skrócić drogę negocjacji i uściślaniu współpracy, ponieważ gwarantuje konkretny poziom dojrzałości dostawcy usług.

– Poziom trzeci stanowi minimum, jeżeli przedsiębiorstwa chcą brać udział w przedsięwzięciach o najwyższych wymaganiach i stanowić konkurencyjną propozycję na rynku zdominowanym przez firmy zachodnioeuropejskie i amerykańskie. Certyfikat różni się od ISO tym, że w zakres audytu oprócz dokumentów wchodzą również praktyki. Audytor ma za zadanie sprawdzić, czy pracownicy rozumieją procesy i czy prawidłowo je realizują. Certyfikacja wymaga dużych nakładów finansowych, jednak spółka potraktowała ją, jako inwestycję, która ma przynieść wygrane w kolejnych przetargach – informuje Jadwiga Nowotnik, Dyrektor Zarządzający Departamentu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Asseco Poland S.A.

W 2013 roku Polska została członkiem ESA co otworzyło polskim przedsiębiorstwom drogę do współpracy przy europejskich programach kosmicznych i badawczych. Pierwszy projekt Asseco Poland w programie kosmicznym to praca nad narzędziem SDATS (SBAS Data Analysis Tool Set). Jest to analizator danych EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), który koryguje dane satelitarne bazujące na sygnałach otrzymywanych ze stacji naziemnych i satelitów oraz włącza do analizy inne dane takie jak np. sytuacja w jonosferze; poprawiając dokładność pozycjonowania przy użyciu systemów GNSS (np. GPS, GALILEO, GLONASS). Narzędzia wytwarzane przez Asseco w tym projekcie są ważne dla komunikacji powietrznej, dla transportu drogowego i morskiego, a także służb ratowniczych, ponieważ poprawiają precyzję systemu GPS do 1 – 2 metrów w stosunku do standardowej dokładności 10 metrów.

Współpraca Asseco z agencjami i instytucjami NATO rozpoczęła się od ośrodka Joint Analysis Lessons Learned Centre w Portugalii, który zajmuje się prowadzeniem ćwiczeń i analizy operacji wojskowych. System był wdrażany w latach 2003-2005 i do tej pory jest rozwijany. W 2007 roku Asseco rozpoczęło nowe projekty, dotyczące np. budowy i dostawy infrastruktury dla polskiego ośrodka szkoleniowego NATO JFTC w Bydgoszczy oraz podobnego ośrodka w Norwegii. W 2010 roku firma wygrała niezwykle ważny kontrakt z agencją NC3A, zakładający zarządzanie programem, architekturą, wymaganiami oraz integracją systemów sieciocentrycznych wdrażanych w NATO. Projekt ten jest realizowany w ramach programu automatycznych systemów dowodzenia.

Duża część projektów Asseco realizowana jest dla instytucji Unii Europejskiej. Pierwszy kontrakt wykonany był dla agencji Frontex, czyli Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich. Asseco dla Fronteksu zrealizowało trzy różne rozwiązania w obszarze zarządzaniem treścią i wiedzą oraz informatyzacją instytucji wraz ze stworzeniem odpowiedniej architektury ICT. Jednym z projektów wykonanych dla Agencji Frontex było stworzenie symulatora położenia statku, który identyfikuje statek na podstawie warunków pogodowych i danych technicznych jednostki. System pozwala określić, gdzie obiekt może znajdować się po upływie określonego czasu, co pozwala podjąć wczesne środki zaradcze np. w przypadku poszukiwania zaginionych jednostek.

– Realizowaliśmy także umowy ramowe z Europejską Agencją Chemikaliów oraz dwa kontrakty dla Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnoty Europejskiej. Ponadto od 2012 roku Asseco bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym realizowanym wspólnie z Politechniką Poznańską, która występuje w roli lidera. Współpracujemy w zakresie zintegrowanego systemu informacyjnego wspomagającego działania antyterrorystyczne CAT. Projekt jest wspomagany finansowo przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma on na celu poprawę sprawności i skuteczności zadań powierzonych Centrum Antyterrorystycznemu. W jednym z projektów badawczych powstało oprogramowanie służące do symulacji wybuchu ładunku improwizowanego i określania dróg ewakuacji – informuje Jadwiga Nowotnik.

Asseco prowadzi też współpracę naukowo-badawczą z Wojskowym Instytutem Łączności, Akademią Obrony Narodowej, Państwowym Instytutem Telekomunikacji, Centrum Techniki Morskiej czy Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Jest też członkiem konsorcjum naukowo-przemysłowego, które współpracuje nad zbudowaniem zintegrowanego systemu budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. Projekt ten, realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, otrzymał główną nagrodę podczas II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2014 pod Patronatem Honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Państwa.

W latach 2011-2013 Asseco realizowało projekt CORASMA (Cognitive Radio for dynamic Spectrum Management). Projekt zleciła Europejska Agencja Obrony. Nawego celem jest zbadanie właściwości radia inteligentnego (CR – Cognitive Radio) oraz możliwości zastosowania go w wojsku. Rolą Asseco w tym międzynarodowym projekcie było wykonanie platformy symulacyjnej w części dotyczącej modułu cyfrowego modelu terenu oraz rozprzestrzeniania się fal radiowych.

– Dzięki realizacji wielu kontraktów w ciągu ostatnich lat Asseco ugruntowało swoją pozycję na międzynarodowych rynkach. Profesjonalne prowadzenie obsługi realizowanych projektów potwierdzają także uzyskane branżowe certyfikaty jakości, które jednoznacznie poświadczają realizację usług przez Asseco na najwyższym poziomie – dodaje Jadwiga Nowotnik.