Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco w prestiżowej komisji NFSSC

Tomasz Marchel, Architekt w Pionie Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland jest pierwszym Polakiem, który dołączył do Non-Functional Sizing Standard Committee (NFSSC). Komisja składa się z dziesięciu osób, które w swojej codziennej pracy korzystają z metodyki SNAP. Są to eksperci z całego świata: Kanady, USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Izraela, Włoch, Hiszpanii, Indii a od teraz również z Polski.

 

Głównymi zadaniami komisji jest rozwój i udoskonalanie metodyki oceny wielkości oprogramowania na podstawie wymagań niefunkcjonalnych.

 

Nasze działania obejmują analizę dostarczanych danych wynikowych, opisywanie praktycznych przypadków użycia oraz aktualizację podręcznika metodyki – powiedział Tomasz Marchel. Ponieważ jest to nowa metodyka, wymaga nieustannej analizy oraz udoskonalania, aby jak najlepiej odwzorowywać zmiany niefunkcjonalne – dodał.

 

Celem działania grupy jest również jak najlepsze dopasowanie metodyki SNAP do wypracowanej już metodyki Punktów Funkcyjnych (FP). Połączenie tych dwóch metodyk (wymiarowanie zmian funkcjonalnych i niefunkcjonalnych) pozwala na zobrazowanie złożoności wszelkich projektów IT. Wraz z komisją odpowiedzialną za Metodykę Punktów Funkcyjnych grupa NFSSC dąży więc do osiągnięcia kompletnego narzędzia.