Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco w debacie o perspektywach cyfryzacji placówek medycznych

Jak wygląda przygotowanie jednostek służby zdrowia do wprowadzenia e-dokumentacji? Co jest istotne, żeby mogły ją wdrażać zgodnie z wytycznymi regulatora? To tylko wybrane tematy, o których rozmawiali uczestnicy 4. Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress. Wydarzenie odbyło się w dniach 7-8 marca 2019 r. w Katowicach. Asseco było partnerem konferencji.

Zagadnieniu e-Usług była poświęcona sesja tematyczna „Elektroniczna dokumentacja medyczna”, w której wziął udział m.in. Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland. W swoim wystąpieniu podsumował stan gotowości technicznej jednostek zdrowia do obsługi dokumentacji medycznej. Zwrócił także uwagę na to, jak przebiega informatyzacja w dużych szpitalach oraz w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Jesteśmy na początku drogi. Dotychczas niewielki zakres dokumentacji medycznej został wdrożony przez placówki, ale ten proces się rozpoczął i zmierza w dobrym kierunku. Aby sprostać wyzwaniu, świadczeniodawcy muszą się na pewno odpowiednio przygotować pod względem technicznym, organizacyjnym oraz operacyjnym – powiedział Krzysztof Groyecki.

Elektroniczna dokumentacja jest potrzeba lekarzom, zarządzającym placówkami, płatnikom świadczeń oraz pacjentom. Asseco, jako dostawca oprogramowania, wspiera wszystkie te grupy. Oprócz systemów informatycznych, takich jak Asseco Medical Management Solutions, który pozwala jednostkom służby zdrowia udostępniać e-Usługi, wspomagamy aktywnie pacjentów oferując im wygodne narzędzie do bezpiecznego gromadzenia i przesyłania dokumentów zdrowia, jakim jest nasza najnowsza aplikacja mobilna – Informacje Medyczne – dodał.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli także Andrzej Cisło, Wiceprezes Zarządu, Naczelna Rada Lekarska; Agnieszka Kister, Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia; Wojciech Osewski, Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz Andrzej Sarnowski, Kierownik Projektu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych zgromadził w tym roku około 3 tysiące uczestników. Wśród nich byli specjaliści reprezentujący różne dyscypliny medyczne, a także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, biznesu, przemysłu farmaceutycznego oraz dostawcy usług IT. W trakcie dwóch dni wydarzenia odbyło się 60 sesji w pięciu blokach tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie w medycynie, edukacja.

Relacja z wydarzenia: www.medinwestycje.pl

Strona Aplikacji Informacje Medyczne: informacje-medyczne.asseco.com

Zobacz także